Loading...

mansoor_3545

mansoor
26 posts
178 followers
212 following
‌ انسانیت در من میمیرد..... وقتی مادری کنار امام زاده جوراب میفروشد.... انسانیت نابود میشود.....وقتی خواهری پشت خط عابر پیاده اسفند دود میکند..... انسانیت معنایی ندارد ......وقتی پدری روی برگشت ب خانه را ندارد..... انسانیت گم میشود ....وقتی برادری از فقر کلیه اش را میفروشد.... و ما فقط انسان هایی هستیم که ب وسعت دیدمان انسانیت را جار میزنیم...
1 41 Yesterday
ﻧﺎﻇﻢ ﺗﻮ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ :

ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ
ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻮﻥ ﺑﺸﻨﻮﻥ. ﻣﺎﻫﻢ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻤﻮﻥ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ، ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ
ﻟﺲ ﺍﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ،
ﻧﯿﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﻣﻬﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻪ ،
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻣﻬﺪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ 7 ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻋﺮﺑﺪﻣﻮﻥ
ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻋﺬﺭ ﺑﺨﻮﺍﯾﻢ... ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻭ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﻢ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺗﻮ،
ﻭﻟﯽ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﺗﻮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ یا لس آنجلس آیا ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﻣﻮﻧﻮ؟! آیا ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻨﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﭼﯿﺰﯼ
ﺗﻮ ﺩﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ١١ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ؟
ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯿﻢ:
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩﯼ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﮔﺸﻨﮕﯽ!
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻮ ﺩﺷﻤﻨﯽ !
ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩ : ﻣﺮﮒ...
واقعا مرگ بر او. . .
ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭﮎ ﻧﮑﺮﺩﻡ ،ﭼﺮﺍ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ،ﺩﭼﺎﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻬﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻟﻬﯽ !.. ﻣﺮﺽ ﮐﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ ! ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ

تو کانادا نزدیک عید که میشه همه قیمت ها میاد پایین تا همه بتونن خرید کنن.
غذای شب عیدشون هم بوقلمونه. قیمتش از 20 دلار میاد به 5 دلار تا همه شاد باشن و کسی احساس فقر نکنه.
تو مملکت ما هنوز 4 ماه مونده به عید, قیمت برخی اجناس دوبرابر شده. وای به حال شب عید.
کاش ما هم کافر و بی دین اما انسانیت داشتیم..
مــــرد باشی یا زن فرقی نمیکند . . .
مـرگ تمامت میکند
انســــان باش
تا جاودانه زندگی کنی ... برای انسانیتِ مرده در ایران لطفأ یک لحظه سکوت.....
1 51 4 weeks ago
انشای یك پسر 10 ساله گله داری ازشهرستان لامرد استان فارس.
كه برنده جایزه بهترین انشا
درسطح كشوری و استان فارس شد... معلّمی از دانش آموزانش خواست "فواید گاو " را بنویسند..
ا
نوشته‌ای که در زیر می‌خوانید
تمام و کمال انشای آن دانش آموز است:

با سلام خدمت معلم عزیزم
و عرض تشکّر از
زحمات بی دریغ اولیا و مربیان مدرسه
که در تربیت ما بسیار زحمت می‌کشند و
اگر آنها نبودند، معلوم نبود ما اکنون کجا بودیم،

اکنون قلم به دست می‌گیرم و
انشای خود را آغاز می‌کنم... البته واضح و مبرهن است که
اگر به اطراف خود بنگریم
در می‌یابیم
که گاو بودن فواید زیادی دارد.. من مقداری در این مورد فکر کردم و
به این نتیجه رسیدم که
مهمترین فایده‌ی گاو بودن این است که
دیگر آدم نیست.. بلکه گاو است... هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشا باشد.. بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم،

ببینیم چقدر گاو بودن فایده دارد،

مثلا در مورد همین ازدواج،

وقتی گاوی که پـدر خانواده است می‌خواهد دخترش را شوهر دهد،
نگران جهیزیه‌اش نیست.. نگران نیست که بین فامیل و همسایه آبرو دارند.. مجبور نیست،
به خاطر این که پول جهاز دخترش را
تهیه نماید،
برای صاحبش زمین اضافه شخم بزند،
یا بدتر از آن پاچه خواری کند... هیچ گاوی نگران کرایه خانه‌اش نیست.. گاوها آنقدر عاقلند که می‌دانند بهترین سال‌های عمرشان را
نباید پشت کنکور بگذرانند... گاوها حیوانات مفیدی هستند و
انگل جامعه نیستند... شما تاکنون یک گاو معتاد دیده‌اید؟

گاوی دیده‌اید که سر کوچه بایستد و
مزاحم ناموس مردم شود؟

آخر گاوها خودشان خواهر و مادر دارند
تا کنون شما گاو بیکار دیده‌اید؟

آیا دیده‌اید گاوی زیر آب گاو دیگری را
پیش صاحبش بزند؟

تاکنون دیده‌اید گاوی
غیبت گاو دیگری را بکند؟

آیا تا کنون دیده اید گاوی زنش را کتک بزند؟

یا گاو ماده‌ای شوهر خواهرش را
به رخ شوهرش بکشد؟

و مثلا بگوید از آقای فلانی یاد بگیر.. آخر تو هم گاوی؟! هیچ گاوی غمباد نمی‌گیرد.. هیچ گاوی رشوه نمی‌گیرد.. هیچ گاوی اختلاس نمی‌کند.. هیچ گاوی آبروی دیگری را نمی‌ریزد... هیچ گاوی خیانت نمی‌کند.. هیچ گاوی دل گاو دیگر را نمی‌شکند.. هیچ گاوی دروغ نمی‌گوید... هیچ گاوی آنقدر علف نمی‌خورد که
از فرط پُرخوری تا صبح خوابش نبرد،
در حالی که گاو طویله کناریشان
از گرسنگی شیر نداشته باشد
تا به گوساله‌اش شیر بدهد... هیچ گاوی گاو دیگر را نمی‌کُشد،

هیچ گاوی... گاو خیلی فایده‌ها دارد.. پوشاک‌ما از گاو است.. خوراک‌مان از گاو،
شیر و پنیر و کره و خامه ... ادامه در کامنت
1 50 last month
❗ جنگ نخواهد شد ❗

لنج ها به گل نشسته اند
و ملوانها روی سنگ های اسکله ی خارگی دور هم نشسته اند و هر کس حکایتی دارد از نرخ درهم
اوضاع دوبی و ...
جنگ نخواهد شد !

قصابها درب مغازه ها را باز گذاشته اند و کم مانده مثل سبزی فروشها فریاد
گوشت ...گوشت سر بدهند از نبود مشتری.
اوضاع بقیه ی بازاریها هم خراب است
بیشتر مغازه ها تعطیل و بدون فروشنده مانده
و جمله :
"اجاره داده میشود "
روی پارچه های زرد... جنگ نخواهد شد... هر روز خبر برگشت همشهریان از جم و عسلویه شنیده میشود
به خاطر تعطیلی شرکت.... تعطیلات تابستان به پایان میرسد و بسیاری از کسانی که هر سال به سیاحت و زیارت میرفتند
در خانه مانده اند از بی پولی و گرانی ....
جنگ نخواهد شد...
عروسی پسر همسایه معوق شد
زیرا اجاره ی تالار بالا رفته و نرخ اجناس با دقایق مسابقه گذاشته اند ... جنگ چند ماه پیش آغاز شد!
بی صدا و بدون خونریزی و دود و باروت ...
حالا چند روزی ست دودش چشمها و روح و روان مردم را میخراشد ...
0 52 last month
رئیس جمهور گفت :
هر گونه مذاکره ، صحبت یا توافق با آمریکا، یعنی تسلیم
و تسلیم یعنی از دست دادن تمام دست آوردهای 40 ساله انقلاب!
24 ساعته دارم فکر می‌کنم
منظورش دقیقاً کدام دست آوردهاست؟؟
مغزم هنگ کرده
شما می‌دونید کدام دست‌آوردها رو میگه؟؟
با فرهنگ‌تر شدیم
همه دنیا عاشقمونه
به شدت مرفه شدیم
محیط زیست در بهترین وضعه
صنعت‌مون پویاست
نمی‌دونیم فساد چی چی هست؟!
پاسپورت‌مون معتبرترینه
پولمون با ارزش‌ترین پوله
ایمان همه قرصه
ریا نیست
ربا نیست
دروغ نیست
اختلاس نیست
مسئولان نالایق کم داریم
نهادهای غیر پاسخگو کم‌ داریم
ظلم و ستم نیست
بی عدالتی بیداد نمی‌کنه
گرسنه و بدبخت نداریم
کلاه برداری نداریم
رانت خواری نداریم
درآمدها بالاست
بیمه و تأمین اجتماعی بیسته
آمار طلاق پایینه
دزد نداریم
بدبخت نداریم
جاده و ماشین توپه
شادترین مردم دنیا هستیم
همه خارجیا دنبال مهاجرت به ایران هستند
و……
اینه که همه دنیا در به در دنبال الگو برداری از ما هستند.
می‌خوان ببینن چطوری اینطوری شدیم...؟!!!
2 50 last month
0 38 last month
🙌من _از خودم _شروع _میکنم ♦💎 چند وقت پیش ملت با چوب و سن‌گ، #سگ و گربه‌ها را می‌زدند؛ ولی الان می‌بینیم توی خيلی از کوچه‌ها برایشان کنار پیاده‌رو غذا می‌گذارند و كلی انجمن برای نگهداريشان ايجاد شده است. 💎 همین چند وقت پیش کسی #کمربندش را پشت فرمان می‌بست مسخره‌اش می‌کردیم؛ ولی الان ماشین را روشن می‌کنیم و اول کمربندمان را می‌بندیم و می‌گوییم برای سلامتی‌مان واجب است! 💎 همین چند وقت پیش وقتی خانمی #متارکه می‌کرد به او بیوه می‌گفتیم و اذیتش می‌کردیم؛ ولی الان می‌گوییم ببین چی کشیده که جدا شده است! 💎 همین چند وقت پیش تا همسایه‌مان #مهمانی می‌گرفت زنگ می‌زدیم ۱۱۰؛ ولی الان می‌گوییم بگذار شاد باشند و به آنها می‌گوییم لطفا ساعت ۱۲ شب تعطیلش کنید و همسایه‌مان هم ۱۲ نشده تعطیل می‌کند! 💎 همین چند وقت پیش هر چرت و پرت و #خرافاتی می‌گفتند قبول می‌کردیم و به دیگران هم انتقالش می‌دادیم؛ ولی الان هر حرفی را که می‌شنویم سریع می‌گوییم منبع معتبرش را اعلام کن! 💎 همین چند وقت پیش برای #پرسپولیس و #استقلال دست به یقه رفیق چند ساله‌مان می‌شدیم؛ ولی الان بحث می‌کنیم و آخر سر هم عذرخواهی می‌کنیم! 💎 همین چند وقت پیش کسی نظر #مخالفی داشت غوغا به پا می‌کردیم؛ ولی الان می‌گوییم خب نظرش این است؛ هرکسی نظرش برای خودش محترم است! 💎 تا چند وقت پیش روز جمعه یا تعطیلی همه پارک ها و پارک‌های جنگلی تبدیل می‌شدند به سفره‌ای از #زباله‌های رنگارنگ؛ اما الان بیشتر مردم وقتی می‌خواهند بساطشان را جمع کنند آشغال‌هایشان را می‌ریزند در کیسه زباله و می‌گذارند تو سطل آشغال! 💎 همین چند وقت پیش بچه‌دار که می‌شدیم پدربزرگ و مادر بزرگ سریع خواب می‌دیدند، یکی آمده تو خوابشان و گفته #نام بچه را فلان بگذار و ما هم خوشحال می‌شدیم و می‌گذاشتیم. ولی الان آن نام زیبای ایرانی که دلمان بخواهد را روی بچه‌مان می‌گذاریم! 💎 همین چند وقت پیش فکر نمی‌کردیم بتوانیم ولی می‌بینیم که آهسته‌آهسته داریم به اصل و سرشت و تمدن خودمان برمی‌گردیم! 💎 و اینها همگی از نشانه‌های #باسواد شدن اکثریت جامعه است. اين يعنی رسيدن به گوهر مدرنيته و عبور از دوران گذار با وجود همه محدوديت‌ها.

شاید هنوز خیلی راه مانده , ولی همینکه آغاز کردیم خیلی خوب است، خیلی خیلی هم #خوب است!

مرتب نگوییم مردم فلان هستند! #مردم ایران یعنی من، یعنی تو! تو مطالعه کن، رفتارهای اجتماعی نامناسبت را #اصلاح کن و به من هم یاد بده که همینکار را بکنم، با مهربانی؛ نه با نگاه بالا به پایین و با لحنی که "تو بی‌فرهنگی و من باسواد و متمدن" 💜
3 53 August 2018
♥زندگی را طلاق ندهید
این متن زیبا رو همه بخونن♥

ماکسول مالتز , پدر تصویر ذهنی : "زندگی را طلاق ندهید." این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی , محروم نکنید
در مقابل مشکلات , تسلیم نشید و زانوی غم بغل نگیرید. خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید . یادتان باشد بهترین دوست شما "تصویر ذهنی های خوب شما از خودتان " است .

دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند.
از کسی متنفر نباشید ک روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.
از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد ک شاید کسی هم از شما توقعی داردو شما نمیدانید.!!!!!
پس زندگی را زندگی کنید .....
چندان هم که فکر میکنید وقت نیست !!!!! دوستی گفت من رژیم دارم . گفتم : شما وزن متعادلی دارید . نیاز به رژیم نیست !؟ او گفت : رژیم تغذیه نیست رژیم تفکر و رفتار است . در این رژیم اجتناب می کنم از : ۱- افکار منفی ۲-آدمهای منفی ۳-کسانی که لبخند را از من می گیرند. ۴-آنهایی که باعث میشوند سایه غم و حسرت بر نگاهم چیره شود . ۵-آنها که باعث می شوند اعتماد به نفسم را از دست بدهم ♥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ♥
0 47 August 2018
ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﺼﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﻭ...
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﺲ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺱ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ، ﺭﻓﺘﮕﺮ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ
ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ
ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ...
1 50 August 2018
*همه ما* بدون استثنا،کمی دیرتر،کمی زودتر یک دفعه ناگهانی تمام می شویم. قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره خاکی راه رفته اند. *مغرورانه گفته اند: مگه من اجازه بدم! مگه از روی جنازه من رد بشید...* و حالا کسی حتی نمی تواند استخوان های جنازه شان را پیدا کند که از روی آن رد بشود یا نشود!

قبل از ما کسانی زیسته اند که زیبا بوده اند، دل فریب، مثل آهو خرامان راه رفته اند. زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان لرزیده. سیب ها از سرخی گونه هایشان رنگ باخته اند و *حالا کسی حتی نام شان را به خاطر نمی آورد.* قبل از ما کسانی بوده اند که در جمجمه دشمنان شان شراب ریخته اند و خورده اند. سردارانی که گرزهای گران داشته اند، پنجه در پنجه شیر انداخته اند، از گلوله نترسیده اند و *حالا کسی نمی داند در کجای تاریخ گم شده اند!* همه این *کینه ها* ، همه این *تلخی ها* ، همه این *زخم زبان زدن ها* ، همه این *کوفت کردن دقیقه ها* به جان هم، همه این *زهر ریختن ها* ، *تهمت زدن ها* ، *توهین کردن ها* به هم... تمام می شود. **از یاد می رود و هیچ سودی ندارد جز اینکه زندگی را به جان خودمان و همدیگر زهر کنیم.* *اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم کنار هم بمانیم، اگر نه، راهمان را کج کنیم.* *دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ما می میریم.* *همه ما بدون استثنا. کمی دیرتر، کمی زودتر، یک دفعه. ناگهانی ...* *زندگی کنید و بگذارید دیگران هم زندگی کنند!*🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍀🌷🌸🌷🍀🌷🌸🌷🍀🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸
3 55 August 2018
1 61 May 2018
4 56 May 2018