Loading...

_hamidam___777

S...HAMIDAM...M خودموعشقه ک خارچشم دشمنان شاه زاده عزیزشدم.درود برخاندان ایران ساز پهلوی.تجزیه طلب هیچ پخی نیستی... #درود_بر_خاندان_ایران_ساز_پهلوی
610 posts
2,217 followers
480 following
Loading...