Loading...

pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂ حضوردرسمینار2017بهترین آرایشگران ایران مقام دوم کشور حضوردر سمینار هیرکات کراتینه استایل ترکیه2017 مسترمنیر. مربی استایل 2016ایران مقام اول 2018ایران
427 posts
5,082 followers
5,397 following

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
👆باخدا باش پادشاهی کن👆

کراتینه۳ترکیب روکش بوتاکس
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
8 162 2 days ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
👆با خدا باش پادشاهی کن☝✅ هیچوقت به تهش فکر نکن
چون ممکنه برسی به غم
ته زندگی به این قشنگی، میرسی به مرگ
ته یک روز خوب، ممکنه برسی به شب پر از فکر و خیال
ته یک خاطره قشنگ،
ممکنه برسی به یک یادش بخیر
از حس و حال الانت لذت ببر
در لحظه زندگی کن
به تهش فکر نکن...😊 گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
9 1,671 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
👆با خدا باش پادشاهی کن☝

گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#رودسریا
#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان باشی،
اونها چاره ای ندارند جز آنکه "خُردَت" کنند ، تا برایشان اندازه باشی.!!
مراقب معاشرت هایت باش!
8 1,641 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
☝با خدا باش پادشاهی کن☝

گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
مردم هیچ وقت بابت ضعفت
ازت متنفر نیستن.
اونا به خاطر قدرت و توانایی هات
ازت متنفرن!
پس سعی کن قوی باشی
و به نظر دیگران بی اهمیت!☺
9 2,152 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
1 1,151 3 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
به آدما نشون بديد
همون طور كه
زيرشون خط ميكشيد تا مهم شن ؛
بلديد روشون رو هم خط بكشيد!!!😊
8 1,195 3 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ توی زندگی یه طوطی نباش، عقاب باش.
طوطی خیلی حرف میزنه ولی نمی‌تونه زیاد پرواز کنه!
اما عقاب ساکته و قدرت لمس کردن آسمون رو داره ↖

گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
10 1,210 3 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ وقتی آدم ها به هنگام نیاز به یاد شما می افتند، ناراحت نشوید.
به خودتان ببالیدکه مانند یک شمع در هنگام تاریکی، به ذهن آن هاخطور می کنید
# 🎃🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎪🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎬🎬📷📷📹📹♨ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی
25 2,218 4 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ بہ قلــبت رجوع کن❤
اگر حالت خوبست
بہ باورهایت ایمان بیاور😊
اگر حالت خوب نیست😕
همچون خانہ کلنگی آنرابکوب
واز نو بساز برای تغییر دیرنیست.☺💪 گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی#اصلاح داماد#دامادی 👔👑👑👑👑👑👑👑🎀
6 2,660 4 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆 ✅

از کسانیکه همه چیز را در ترازوی
دین وزن میکنند ..
دور باش زیرا ؛ اگر وزنت به دلخواهشان نباشد ..
با سنگ های ترازو سنگسارت میکنند..😏✅ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه#سلمونی#هنرقیچی
4 3,625 5 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه
نه موفقیت هدف نهایی و پایان راست
و نه شڪست به معنای مرگ و نابودی ڪامل است.
تنها چیزی ڪه در زندگی ارزشمند است
شجاعت برای ادامه دادن زندگیست
3 162 last month

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆 گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#بوتاکس#آرایشگر#آرایش#هنر#آریشگاه مردانه

بعضی وقت ها
یه اتفاقایی تو زندگیت می افته
که باعث میشه دیگه
اون آدم احمق سابق نباشی
و این خیلی خوبه ..ازمتفاوت بودن نترس
سبک زندگی خودت را داشته باش وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود بدان که تنهایی بهتراز بودن درمیان کسانی است که تورادرصورتی دوست دارند که مانند آنهارفتارکنی
7 2,056 last month