Loading...

pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂ حضوردرسمینار2017بهترین آرایشگران ایران مقام دوم کشور حضوردر سمینار هیرکات کراتینه استایل ترکیه2017 مسترمنیر. مربی استایل 2016ایران مقام اول 2018ایران
417 posts
4,515 followers
5,439 following

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ انسان موجود غریبی است
اگر به او بگویید
در آسمان
یکصدمیلیارد و نهصد و نود و نه
ستاره وجود دارد
بی چون و چرا می پذیرد
اما اگر در پارکی
ببیند روی نیمکتی نوشته اند:
رنگی نشوید،
مطمئنا انگشت خود را روی نیمکت میکشد
تا مطمئن شود... 💈✂✂✂✂:
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#
مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#میکاپ آرتیست#هنرمند#هنر#گریم#
22 1,071 Yesterday

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن☝👆✅ شما خودتان باورهایتان را می سازید, اما زندگی شما را باورهایتان می سازند! باورهای محدود، انسانهایی بسته و محدود و باورهای بزرگ، انسانهایی بزرگ به وجود 💈✂
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283#مدل#استایل#مو#زیبای#میکاپ#براشینگ#مدل مو فانتزی#فید#ورکاپ#سایه#مدل مو مردانه#
25 1,098 2 days ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ وقتی تلاش میکنی کسی را
بیشتر از حد ظرفیتش بزرگ کنی،
در آینده منتظر باش که از طرف او تحقیر شوی... 💈
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
13 982 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ کافیه هدف داشته باشی!
اون ‌وقت دنیا،
به اختیارِ تو می‌چرخه.💎👑 💈✂
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
13 927 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ مردم حقیقت را نمی پذیرند،
چون نمی خواهند
به تخیلاتی که تمام عمر
بر اساس آن زندگی کرده اند،
آسیبی وارد شود...!😏 گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
14 511 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ استایل هیر کات کلاسیک# 💈✂✂✂✂
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
14 478 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
14 507 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ رنگ فانتزی استایل هیر استایل 😉

پیش به سوی جنگ 💪

مهم نیسـت آن بیرون چه خبر است
دشمنند یا دوست
مهـربان یا نامهربان
من به گشوده شدن
تمام گره‌ها ایمـان دارم
چون کارم را به خدا می‌سپارم 💈✂✂✂✂🔥🔥💈:
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
17 478 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝✅ کراتینه ۲ترکیب ✅✅✅ گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
0 481 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن ☝👆✅ بخشش کنید
امانگذاریدازشماسوء استفاده شود
عشق بورزید
امانگذاریدباقلبتان بدرفتاری شود
اعتماد کنید
اماساده وزود باورنباشید
حرف دیگران رابشنوید
اماصدای خودتان راازدست ندهید ✂✂✂
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
0 446 2 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆☝ برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده!
چون اینان هرروز تورا به یک شکل می خواهند...
شکل تصورات غلطشان که فکر می کنند تنها حقیقت درست جهان است.. 💈✂
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
1 571 3 weeks ago

@pirayesh__milad

رودسر پیرایش میلاد۰۹۳۵۳۷۱۵۲۸۳✂
با خدا باش پادشاهی کن 👆👆✅ ترکیب کراتینه آمریکای از ۲ترکیب احیا و صافی ✅ 💈✂✂✂✂پیرایش🎀 میلاد
گیلان#رودسر#چهار راه ماهی فروشان#سبزی فروشان#روبرو لوزام بهداشتی جانبازی#پیرایش میلاد#09353715283
5 679 3 weeks ago