Loading...

shots_and_notes

saeede Lif is "much ado about nothing" live it in your own way
259 posts
1,042 followers
608 following
اما اگر هیچ چیز
نتواند ما را از مرگ برهاند ،
لااقل عشق
از زندگی نجاتمان خواهد داد ...! #پابلو_نرودا
4 201 2 days ago
شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش
مگر یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
#حافظ
4 153 5 days ago
وطن! لبخندهای مردم شیرین زبانت کو؟
وطن جان! این غبار از چیست؟ آذربایجانت کو؟
گریبان پاره کن! هان ای برادر، وقت فریاد است
سکوتت چیست یعنی؟ غیرتت چون شد؟ دهانت کو؟!!
برون انداز ما را زین وطن، ما سخت تنهاییم
نبینم سر به زانو مانده ای آرش! کمانت کو؟
دوای درد ما اشک است... آری اشک... آری اشک...
شراب آورده ام، بنشین برادر! استکانت کو؟
به هر فصلی غمی، هر صفحه ای انبوه اندوهی
وطن جان! خسته ام، پایان خوب داستانت کو؟

#حسین_جنتی
7 211 3 weeks ago
زیباترین شهر ایران
6 198 3 weeks ago
نمیرم براش؟!
22 193 3 weeks ago
من به چشم‌های بی‌قرار تو قول می‌دهم
 ریشه‌های ما به آب
شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد
 ما دوباره سبز خواهیم شد

قیصر امین پور
11 215 4 weeks ago
روزشماری مکن. حتی اگر فکر می‌کنی در مهلکه افتاده‌ای روزشماری مکن. حتی لحظه‌شماری مکن. شب نمی‌تواند تمام نشود. طبیعتِ شب آن است که برود رو به صبح. نمی‌تواند یک‌جا بماند. مجبور است بگذرد. اما وقتی تو ذهنت را اسیر گذر لحظه‌ها کنی، خودت گذر لحظه‌ها را سنگین و سنگین‌تر می‌کنی؛ بگذار شب راه خودش را برود.

طریق بسمل شدن
محمود دولت‌آبادی
1 184 4 weeks ago
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت …
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد …
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش …
تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را …
3 212 5 weeks ago
"نمی دانم
چه می‌خواهم بگویم
غمی در استخوانم
می گدازد"
#هوشنگ_ابتهاج
16 282 last month
بگير فطره ام,
اما مَخور برادر جان
که من در اين رمضان
قوت ِ غالبم, غم بود...! #مهدی_اخوان_ثالث
6 218 last month
رویای من
اسبی جوان و دونده بود
که هیچ‌وقت به میدان مسابقه نرفت
اسبی جوان و دونده که به خیش بستند
تا گرسنگی آدم‌ها را شخم بزند

رویای من جای خوبی به دنیا نیامده بود... رسول پیره
2 205 last month
12 197 last month