Loading...
Search result for #پسر_پرسپولیس👌
#پسر_پرسپولیسی❤❤❤❤❤❤ #پسر_پرسپولیس #پسر_پرسپولیسی_ #پسر_پرسپولیسی #پسر_پرسپولیسی_❤❤❤ #پسر_پرسپولیسی_عقاب_آسیا_دوستتداریم_موفقیتت_آرزومه_بهترین #پسر_پرسپولیسی💓💓💓💓💓💓 #پسر_پرسپولیسی❤ #پسر_پرسپولیسی24 #پسر_پرسپولیسی_دوستتداریم_عقاب_آسیا #پسر_پرسپولیسی😍 #پسر_پرسپولیس_تولدت_مبارک #پسر_پرسپولیسی_سوشا_مکانی #پسر_پرسپولیس👦🔴 #پسر_پرسپولی #پسر_پرسپولیسی😘 #پسر_پرسپولیس🙌 #پسر_پرسپولیسی💓 #پسر_پرسپولیسی_من #پسر_پرسپولیس_پرچمش_بالاست #پسر_پرسپولیسی_تولدت_مبارک💜💜💜 #پسر_پرسپولیسی_پیام_نیماریان #پسر_پرسپولیسی_عقاب_آسیا_دوستتداریم_موفقیتت_آرزومه_بهترینم_ #پسر_پرسپولیس💕💕💕 #پسر_پرسپولیس_علیرضا_حقیقی #پسر_پرسپولیس_باتعصب_باغیرت_با_قدرت_به_خانه_ات_برگرد #پسر_پرسپولیسی☺ #پسر_پرسپولیس❤ #پسر_پرسپولیسی❤❤ #پسر_پرسپولیسی_لرباغیرت_نوراباد_ممسنی #پسر_پرسپولیس_ایشالا_بری_بسلامت_و_برگردی #پسر_پرسپولیس❤❤❤❤ #پسر_پرسپولیسیه_رحمتی #پسر_پرسپولیسی_لر_نوراباد_ممسنی #پسر_پرسپولیس_😜 #پسر_پرسپولیسی6 #پسر_پرسپولیس😍😍😍😍😍😍🙏 #پسر_پرسپولیسي #پسر_پرسپولیسی❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #پسر_پرسپولیسیم😍😍😎😎👦👨👴😊😊 #پسر_پرسپولیسی_علیرضا_حقیقی_بهترین_دروازه_بان_دنیا_😋😘 #پسر_پرسپولیسی_متعصب #پسر_پرسپولیسی_عقاب_آسیا_دوستتداریم_موفقیتت_آرزومه_بهترینم_لطفا #پسر_پرسپولیس_بی #پسر_پرسپولیسی_ام #پسر_پرسپولیس🎂🎂🎁🎁🎁🎈🎆🎇🎇🎇🎈🎈🎈🎉🎊🎊🎊 #پسر_پرسپولیسی_من😂 #پسر_پرسپولیسی👦 #پسر_پرسپولیسی_بابا
qermzim

@qermzim

🏆Ⅰ🌟ρ ε ℜ s p o ɩ ɪ s #قـِرمزیم
3 weeks ago
qermzim . علیرض حقیقی: این را قبل هم گفته ام و بازهم می گویم. اهل بازی کردن با احساسات هواداران هم نیستم. آنها در یک هفته ای که در ایران بودم برایم سنگ تمام گذاشتند و لطفشان در همه جا شامل حالم شد. . پرسپولیس خانه من است و هر چه دارم از این تیم است اما هنوز تا به این لحظه هیچ پیشنهادی از طرف این باشگاه به دست من نرسیده است. . پرسپولیس و هوادارانش در قلب من بوده و هستند. چه باشم و چه نباشم بهترین ها را برای این تیم خواسته ام. اگر روزی قسمت شد و به تیم محبوبم برگشتم هواداران مطمئن باشند بهترین عملکرد را به جا خواهم گذاشت و مطمئنا آنهایی که اسم مرا پسر پرسپولیس گذاشتند را سربلند می‌کنم و هیچ شرطی برای بازگشت ندارم #باغیرت❤❤❤❤❤❤ #پسر_پرسپولیس👌❤ #منکه_خیلی_دوست_دارم_برگرده😍😋👌
10 596
tarane.perspolisi

@tarane.perspolisi

ترانه پرسپولیسی
3 weeks ago
tarane.perspolisi . علیرض حقیقی: این را قبل هم گفته ام و بازهم می گویم. اهل بازی کردن با احساسات هواداران هم نیستم. آنها در یک هفته ای که در ایران بودم برایم سنگ تمام گذاشتند و لطفشان در همه جا شامل حالم شد. . پرسپولیس خانه من است و هر چه دارم از این تیم است اما هنوز تا به این لحظه هیچ پیشنهادی از طرف این باشگاه به دست من نرسیده است. . پرسپولیس و هوادارانش در قلب من بوده و هستند. چه باشم و چه نباشم بهترین ها را برای این تیم خواسته ام. اگر روزی قسمت شد و به تیم محبوبم برگشتم هواداران مطمئن باشند بهترین عملکرد را به جا خواهم گذاشت و مطمئنا آنهایی که اسم مرا پسر پرسپولیس گذاشتند را سربلند می‌کنم و هیچ شرطی برای بازگشت ندارم #باغیرت❤❤❤❤❤❤ #پسر_پرسپولیس👌❤ #منکه_خیلی_دوست_دارم_برگرده😍😋👌
158 5,472