Loading...
Search result for #آندرومتیوس

@minimalha

minimalha
32 12,698 last month

@sbolandghamat3636

sbolandghamat3636
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست.
تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
7 85 last month

@bimehx

bimehx
#bimehx ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست.
تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس @bimehx
2 29 last month

@dr.m.asadi.m

dr.m.asadi.m
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست.
تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس#دكتر_مهديه_اسدي_مقدم
0 29 last month

@rohangiz_eghbaldar

rohangiz_eghbaldar
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست.
تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 8 July 2018

@90.437220

90.437220
1 34 July 2018

@maysamloghman

maysamloghman
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست.
تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
1 3 July 2018

@nilotus_boho

nilotus_boho
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 61 July 2018

@m.aminmehrabi

m.aminmehrabi
ما را برای بیست و چهار ساعت زندگی در امروز طراحی کرده اند و نه بیشتر. نگرانی امروز برای مشکلات فردا دردی از ما دوا نخواهد کرد

#آندرومتیوس
2 74 June 2018

@k.kavianpour

k.kavianpour
☀️ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... 💪🙂❤️✌️ #آندرومتیوس
118 1,391 June 2018

@nazerieah

nazerieah
☀️ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
1 9 June 2018

@miss.parvanehh

miss.parvanehh
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... 💙
#آندرومتیوس #من_كيستم🦋
2 243 June 2018

@texteravanshenasi

texteravanshenasi
.
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست،
تو مامور تغییر خویشتنی،
و تمامی راه حل ها در درون توست....
#آندرومتیوس
0 70 May 2018

@mehran_borjian_

mehran_borjian_
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
5 82 May 2018

@love.life.god.i

love.life.god.i
تمام زندگي در انسان خلاصه ميشود.اگر براي رفتارهاي ديگران قيد و شرط متعدد بگذاريم خود را در خطر بريده شدن از اين زندگي قرار داده ايم.
#آندرومتیوس #درخت_دوستي_بنشان #معرفي_كتاب
4 46 May 2018

@ravanshenakhti9296

ravanshenakhti9296
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس #روانشناختی
0 2 May 2018

@ali.0913253

ali.0913253
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
2 28 May 2018

@ziba_pazirofteh

ziba_pazirofteh
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... .

#آندرومتیوس
1 45 May 2018

@flourishingcenter

flourishingcenter
🍁 ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس #رشد #روانشاسی #روابط #روانشناسی_مثبت #محمد_یزدانی #تغییر #تحول #خودشناسی #positive_psychology@flourishingcenter
5 591 May 2018

@pouya.062.brojerd

pouya.062.brojerd
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
6 217 May 2018