Loading...
Search result for #آندرومتیوس
لحظه هاتون پرازحس ارامش
کتاب خوبیه،توصیه میکنم بخونین
جمعه مام با کتاب گذشت
#کتاب_خوب #دوست_خوب #کتاب_خوبش_بهترین_دوست #ازقلبتان_پیروی_کنید #آندرومتیوس #ترجمه_نداشادنظر ممنون ک هستین
13 284 November 2017
تمام زندگي در انسان خلاصه ميشود.اگر براي رفتارهاي ديگران قيد و شرط متعدد بگذاريم خود را در خطر بريده شدن از اين زندگي قرار داده ايم.
#آندرومتیوس #درخت_دوستي_بنشان #معرفي_كتاب
4 47 4 weeks ago
یعنی به این میگن کتاب....مرسی آندرومتیوس ....مرسی از استاد سلماسی برای معرفی و پیشنهادش ..@ahadsalmasi .. عالی بود این کتاب ...... برای سومین بار خوندمش....البته دو دفعه امروز خوندمش .....
منتظر اتفاقات خوب و جدید باشید....
😉👍😎
ذهن شما شبیه یک آهن رباست، پس همواره به خواسته های خود فکر کنید تا بدست بیارید.... (آندره متیوس)

پ.ن:دوستان مراقب افکارتون باشید.....
#روانشناسی #موفقیت #شادزیستن #آندرومتیوس #ثروت #کتاب #مثبت_اندیشی
6 103 February 2018
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... 💙
#آندرومتیوس #من_كيستم🦋
2 241 3 weeks ago
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست .
تو مامور تغییر خویشتنی .
و تمامی راه حل ها در درون توست...‌ #آندرومتیوس ‎‌‌‎‌‌
0 4 January 2018
☀️ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
1 6 3 weeks ago
.
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست،
تو مامور تغییر خویشتنی،
و تمامی راه حل ها در درون توست....
#آندرومتیوس
0 71 4 weeks ago
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 39 last month

@nazerieah

nazerieah
☀️ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
1 6 3 weeks ago

@miss.parvanehh

miss.parvanehh
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... 💙
#آندرومتیوس #من_كيستم🦋
2 241 3 weeks ago

@gh.besanjide

gh.besanjide
.
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 48 4 weeks ago

@texteravanshenasi

texteravanshenasi
.
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست،
تو مامور تغییر خویشتنی،
و تمامی راه حل ها در درون توست....
#آندرومتیوس
0 71 4 weeks ago

@mehran_brjn

mehran_brjn
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
5 78 4 weeks ago

@love.life.god.i

love.life.god.i
تمام زندگي در انسان خلاصه ميشود.اگر براي رفتارهاي ديگران قيد و شرط متعدد بگذاريم خود را در خطر بريده شدن از اين زندگي قرار داده ايم.
#آندرومتیوس #درخت_دوستي_بنشان #معرفي_كتاب
4 47 4 weeks ago

@ravanshenakhti9296

ravanshenakhti9296
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس #روانشناختی
0 0 5 weeks ago

@ali.091309130913

ali.091309130913
✔️✔️ ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
2 28 5 weeks ago

@ziba_pazirofteh

ziba_pazirofteh
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... .

#آندرومتیوس
1 45 5 weeks ago

@flourishingcenter

flourishingcenter
🍁 ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس #رشد #روانشاسی #روابط #روانشناسی_مثبت #محمد_یزدانی #تغییر #تحول #خودشناسی #positive_psychology@flourishingcenter
4 601 last month

@pouya.062

pouya.062
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
6 205 last month

@pouya062

pouya062
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 17 last month

@eshgh.saba

eshgh.saba
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 11 last month

@r_soleimanzade

r_soleimanzade
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست.... #آندرومتیوس
0 39 last month

@hoshyari.bartar

hoshyari.bartar
.
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مامور تغییر خویشتنی. و تمامی راه حل ها در درون توست

#آندرومتیوس #هوشیاری_برتر #جهان #دنیای_درون
#andrewmatthews #hoshyaribartar #world #innerworld
12 717 last month

@payamazar

payamazar
یعنی به این میگن کتاب....مرسی آندرومتیوس ....مرسی از استاد سلماسی برای معرفی و پیشنهادش ..@ahadsalmasi .. عالی بود این کتاب ...... برای سومین بار خوندمش....البته دو دفعه امروز خوندمش .....
منتظر اتفاقات خوب و جدید باشید....
😉👍😎
ذهن شما شبیه یک آهن رباست، پس همواره به خواسته های خود فکر کنید تا بدست بیارید.... (آندره متیوس)

پ.ن:دوستان مراقب افکارتون باشید.....
#روانشناسی #موفقیت #شادزیستن #آندرومتیوس #ثروت #کتاب #مثبت_اندیشی
6 103 February 2018

@hophopnameh

hophopnameh
ماموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست .
تو مامور تغییر خویشتنی .
و تمامی راه حل ها در درون توست...‌ #آندرومتیوس ‎‌‌‎‌‌
0 4 January 2018

@roholah.torabi

roholah.torabi
لحظه هاتون پرازحس ارامش
کتاب خوبیه،توصیه میکنم بخونین
جمعه مام با کتاب گذشت
#کتاب_خوب #دوست_خوب #کتاب_خوبش_بهترین_دوست #ازقلبتان_پیروی_کنید #آندرومتیوس #ترجمه_نداشادنظر ممنون ک هستین
13 284 November 2017