Loading...
Search result for #ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران
فیلم جدیدی از حمله مزدوران#رژیم_آخوندی به چند جوان هنرمد در#رشت می رسد روزی که ورق بر خواهد گشت ـ بترسید از آن روز سخت!
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
111 1,269 22 hours ago
فوری ـ گدایی آخوندها برای فروش نفت بعد از تحریمهای #آمریکا برای فروش نفت
منتشر شده در روزنامه البیان #امارات
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
19 751 23 hours ago
فوری ـ پیوستن #دانش_آموزان با غیرت و شجاع به جمع کارگران_#نیشکرهفت_تپه در استان #خوزستان در#شوش مقابل فرمانداری ـ بیست و ششم آبان نود وهفت
#اعتصاب_کارگران_نیشکر_هفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
11 753 Yesterday
فوری #تجمع_اعتراضی کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی لعنتی در#کرج تحت تدابیر شدید نیروهای سرکوبگر#رژیم_دیکتاتوری_آخوندی
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
7 235 4 hours ago
درحالیکه #رژیم_آخوندی تلاش می کند رمینهای کشاورزی مردم را به اسم اوقاف عصب کند . ساکنین زمینهای منطقه ته دره شهرستان #طارم در استان #زنجان تجمع اعتراضی برگزار کردند تا جلو عصب رمینها را بگیرند
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
6 190 6 hours ago
فوری ـ علی رغم تلاش نیروی های سرکوبگر#رژیم_دیکتاتوری_آخوندی ـ کارگران#نیشکر_هفت_تپه خود را به فرمانداری#رژیم_آخوندی رسانده و فرباد#نه_تهدید_نه_زندان_دیگه_فایده_نداره سر دادند ـ بیست وهفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
5 291 6 hours ago
فوری ـ#تظاهرات_عظیم_اعتراضی کارگران #نیشکرهفت_تپه در استان #خوزستان در#شوش با فریاد #بازاری_با_غیرت_حمایت_حمایت ـ بیست و ششم آبان نود و هفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
7 931 Yesterday
فوری ـ حمایت یک بانوی هموطن معلم از کارگران#نیشکرهفت_تپه در#شوش در استان #خوزستان ـ بیست و هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
6 224 4 hours ago
فوری ـ ساعاتی پیش شورای حقون_بشر #سازمان_ملل_متحد با صدور قطنامه ای نقض#حقوق_بشر توسط #جمهوری_اسلامی را محکوم کرد
از جمله#آمریکاه و #دانمارک و #کانادا و #آلمان و #فرانسه و بریتانیا و استرالیا و ژاپن و یمن جزوه کشورهای بودند که به این قطنامه رای موفق دادند #درکنار_مردم یاد آوری : مردم ایران در قیام سال ۱۳۸۸ از #آمریکاه می خواستند بین #دیکتاتوری_آخوندی و مروم #ایران یکی را انتخاب کند. آنها شعار می دادند << اوباما اوباما یا با آنها یا با ما >> متاسفانه دولت وقت #آمریکاه که سیاستش را نزدیکی و مماشات با #رژیم_آخوندی گذاشته بود . در عمل #دیکتاتوری_آخوندی را برگزید . اما پس از سالها رنج و خون پیشتازان #آزادی ایران ، اکنون #آمریکاه نیز به این واقعیت پی برده که منافع خود نیز در این است که در کنار مردم ایران و مقابل #دیکتاتوری_آخوندی قرار گیرد .
#اعتصاب_کارگران
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد
14 660 23 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
#تجمع_اعتراضی_عظیم زنان آزاده و پیشتاز در استان #خوزستان در#شوش در حمایت از #اعتصاب و اعتراض#کارگران_نیشکر_هفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
0 0 1 minute ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
#بازاریان و کسبه با شرف و با غیرت در استان #خوزستان در#شوش در حمایت از#اعتصاب و اعتراض #کارگران_نیشکر_هفت دست به #اعتصاب و کرکره های خود را پایین کشیدند ـ بیست وهفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
0 20 38 minutes ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
#مسعود_رجوی << . . . آنچه ما وخلق ما امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم ، صرفنظر از شریط خاص زمانی و مکانی ، صرفنظر ازعوامل متعدد و پیچیدگی شرایطی که ما را احاطه کرده است در مضمون و محتوا ، ادامه همان مسیر و مبارزه تاریخی و طبقاتی استثمار کنند و استثمارشونده است . بین ستمگر و ستم زده . بین سرکوبگر و سرکوب شده . بین خلقی که حاکمیت وحداقل حقوق و آزادیهای خود را میخواهد و رژیم ولایت فقیه که به نام اسلام و دین و قرآن ، ستم شاهان و دربارهای #فئودالی را به ابعاد نجومی رسانده است . . . >>
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
0 17 53 minutes ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
تجمع خانواده های تعدادی از زندانیان در#زنجان که قرار است فردا #اعدام شوند
به گزارش مردمی این افراد از سال ۸۹ بخاطر قیام ۸۸ متواری هستند اما بخاطر تهدید و اذیت وآزار خانواده هایشان توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی مجبور به معرفی خودشان شدند واینکه بخاطر اینکه موضوع را سیاسی نکنند قصد دارند انها را به بهانه ترفنده های ساختگی همیشگی به اتهام غیر سیاسی آنها را اعدام کنند ـ بیست و هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
0 219 1 hour ago

@ellie__1362

ellie__1362
ـ#تجمع_اعتراضی_عظیم کارگران خشمگین و کارت به استخوان رسیده #گرو_ملی_فولاد_اهواز با طنین فریادهای #کشور_ما_دزد_خونست_توی_جهان_نمونست ـ بیست هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
3 27 2 hours ago

@kahkeshanpirozi

kahkeshanpirozi
فوری ـ گسیل نیروهای سرکوبگر از ترش و وحشت برای اعتراضات کارگری در استان #خوزستان در شوش اما #کارگران_نیشکر_هفت_تپه به راه خودشان در مقابل فرمانداری ادامه دادند
#خروش_آبان✌ #نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
0 9 3 hours ago

@batoolzamani

batoolzamani
#repost @sahandaz4030 with @get_repost
・・・
فوری ـ#تجمع_اعتراضی_عظیم کارگران خشمگین و کارت به استخوان رسیده #گرو_ملی_فولاد_اهواز با طنین فریادهای #کشور_ما_دزد_خونست_توی_جهان_نمونست ـ بیست هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
2 17 3 hours ago

@mojgankok

mojgankok
فوری #تجمع_اعتراضی کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی لعنتی در#کرج تحت تدابیر شدید نیروهای سرکوبگر#رژیم_دیکتاتوری_آخوندی
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
2 13 3 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری #تجمع_اعتراضی کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی لعنتی در#کرج تحت تدابیر شدید نیروهای سرکوبگر#رژیم_دیکتاتوری_آخوندی
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
7 235 4 hours ago

@batoolzamani

batoolzamani
فوری ـ گسیل نیروهای سرکوبگر از ترش و وحشت برای اعتراضات کارگری در استان #خوزستان در شوش اما #کارگران_نیشکر_هفت_تپه به راه خودشان در مقابل فرمانداری ادامه دادند
#خروش_آبان✌ #نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
1 12 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ گسیل نیروهای سرکوبگر از ترش و وحشت برای اعتراضات کارگری در استان #خوزستان در شوش اما #کارگران_نیشکر_هفت_تپه به راه خودشان در مقابل فرمانداری ادامه دادند
#خروش_آبان✌ #نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
6 143 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
درد و دل یک هموطن کارگر که براثر ظلم و ستمی که کارخانجات #رژیم_اخوندی ضد کارگری به او روا داشته کار و کارخانه را رها کرده و به جمع بیکاران پیوسته ببینید چقدر در کارخانجات ایران ظلم و ستم حاکم است که فردی بیکاری و مردن تدریجی بی پول بودن را ترجیح می دهد . تا ماندن در زیر ظلم و ستم ، باید کارگر بوده باشی که بفهمی چقدر ظلم و ستم در کارخانجات #رژیم_آخوندی حاکم است
برای نانودی ظلم و ستم حاکم #اتحاد_رمز_پیروزیست
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران
9 618 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ#تجمع_اعتراضی_عظیم کارگران خشمگین و کارت به استخوان رسیده #گرو_ملی_فولاد_اهواز با طنین فریادهای #کشور_ما_دزد_خونست_توی_جهان_نمونست ـ بیست هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
6 118 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ حمایت یک بانوی هموطن معلم از کارگران#نیشکرهفت_تپه در#شوش در استان #خوزستان ـ بیست و هفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
6 224 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ بازاریان شهرستان#شوش در استان #خوزستان در حمایت از #تجمع_اعتراضی_عظیم کارگران#نیشکر_هفت_تپه دست به #اعتصاب و کرکره مغازه های خود را پائین کشیدند ـ بیست وهفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
2 45 5 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
#تجمع_اعتراضی_عظیم کارگران#گرو_ملی_فولاد_اهواز با طنین فریاد های ایستادگی و اتحاد با #نیشکرهفت_تپه
#خروش_آبان✌
# #نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج
5 117 5 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
درحالیکه #رژیم_آخوندی تلاش می کند رمینهای کشاورزی مردم را به اسم اوقاف عصب کند . ساکنین زمینهای منطقه ته دره شهرستان #طارم در استان #زنجان تجمع اعتراضی برگزار کردند تا جلو عصب رمینها را بگیرند
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
6 190 6 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه ـ بیست و هفت آبان نود و هفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#لرستان #خرم_اباد #دورد#کوهدشت
3 44 6 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ چهارمین روز #اعتصاب_کارگران #نیشکرهفت_تپه و سخنرانی نماینده #کارگران_نیشکر_هفت_تپه و عبور موفقیت آمیز آنها به سمت فرمانداری شوش ـ بیست وهفت آبان نود وهفت
#خروش_آبان✌
#نه_شاه_دیکتاتور_و_نه_آخوند_دیکتاتور#زنده_باد_آزادی_و_دمکراسی
#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#شورای_ملی_مقاومت_ایران#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#مشهد#اهواز#آذربایجان#خورستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان#کرج#مازندران#گیلان
0 33 6 hours ago