Loading...
Search result for #اصول_گرا

@roozannews

roozannews
✅شماره جدید روزان ☑سه شنبه - ۱ خرداد
🔹(اصلاحات اساسنامه)ای ریش سفید های اصول گرا🔹
.
#روزان #روزنامه #روزنامه_روزان #تیتر #مطبوعات #خبر #خبرفورز #صفحه_اول #ظریف #روحانی #برجام #توافق_هسته_ای #ترامپ #اصلاحات #اصولگرا #اصول_گرا
0 5 6 minutes ago

@samaneh_sohrabiii

samaneh_sohrabiii
.. #برجام.... موضوع انشاء:

سه سال گذشته ی خویش را چگونه گذراندید؟
به نام خدا

یادم است جو جالبی بین مردم افتاده بود!

بعضی خوشحال بودند و بزن و برقص راه انداخته بودند!
در مهمانی هایشان بساط عیش به پا بود،
میگفتند قرار است پس از این نفس راحتی بکشیم!😍😌 بعضی در سکوت خاصی،فرو رفته بودند!😶
یک ور دلشان ذوق داشت،یک ورش استرس!
خودشان هم نمیدانستند چی به چیست!! بعضی همیشه مشکوک اما ؛
اخم هایشان در هم بود!
میگفتند نکنید! اعتماد نکنید! دروغ است!
فریب نخورید!

بی سواد ها حتی تحصن کردند!!😳
راهپیمایی کردند!!
خلاصه جگرشان خون شد،اما که به حرف این یک عده ی همیشه مشکوک گوش میداد؟!😒 تعدادی که نقش زبان مردم را داشتند،در حالی که قِر خاصی در امضایشان بود،
در حرکتی بی سابقه،
روی ترکمان‌چای را سفید کرده و رکورد امضای قرارداد بین المللی ،در زیر بیست دقیقه را به نام خود کردن😎 پس از آن اقدام بی نظیر،
دسته ی اول با ادامه ی بزن و برقصشان به انتظار دلار های هزارتومانی ،
دسته ی دوم با همان بی طرفی ،
و دسته ی سوم با خوردن خون دلشان ،
پیر شدند.. تا همین چند روز پیش که خداراشکر به همان روزهای قبل از ایجاد جو برگشتیم!
حداقل خیالمان راحت شد،
آب از آب تکان نخورده!
فقط کمی قیمت دلار تکان خورده،
کمی میزان خرج و مخارج،
کمی از رآکتور هایمان،
کمی هم غرور و غیرت آن زبان هایمان،
وگرنه آب از آب تکان نخورده!
و آن عده ی همیشه مشکوک هم به لطف خدا ، ضایع گشتند.😍 حالا هم منتظر برجام ۲ نشسته ایم تا بار دیگر این عده ی سوم را ضایع کرده و بهشان زبان درازی کنیم! .. .
اینم#ابر_برجام #اصلاح_طلب #اصول_گرا #رأی_کیلویی #برد_برد #روحانی_مچکریم #عزت_و_غرور_ایرانی_چی_میگه
چجوری صورتمون رو با آب و صابون بشوریم
فضای امنیتی چی میگه
#فیلترینگ_تلگرام
دیگه نگم بقیه اش رو خودتون حفظ اید
1 36 6 hours ago

@hasan_rouhane

hasan_rouhane
#روحانی#جهانگیری#ظریف#وزیر#خمینی#خامنه_ای#رهبر#سیاست#دولت#رییس_جمهور#ایران#امریکا#اروپا#اقتصاد#فرهنگ#ارایش#کالای_ایرانی#اسلام#اختلاس#بی_کار#گرانی#ظلم#دلار#تورم#فساد#فقر#اصلاح_طلب#اصول_گرا#حجاب#عروس
2 65 16 hours ago

@andisheye_mostaghel

andisheye_mostaghel
باسلام..
اشاره واربروجوب نرمش قهرمانانه درمقطع خاص باتوجه به شکل گیری جبهه ی جدیدی برعلیه مقاومت و درنهایت برعلیه نظام اسلامی،ارائه میگردد.
تحریمهای همه جانبه وجدیدٔ استکبارعرصه مانورجهانی وارتباطات بین المللی ایران راتحت الشعاع خودقرارداده ومحدودگرواثرگذار(علاوه بردنیای دیپلماسی) برجبهه ی سخت افزاری ایران شده بود..
بازوی سخت منطقه ای ایران متشکل ازمجموعه ی مقاومت،بارشدوتقویت سلفی گری بشدت درخطرقرارداشت...
مضافاً که اتخاذ سیاستهای بسته دردولتهای قبل ولع غربگرایی درداخل کشوررا(تحت مدیریت مالی سازمانهای استکباری باپوشش فعالیتهای جهانی،علمی وعوامل داخلی) درجامعه ونسل جدید، گسترده ترکرده بود..
تٵکیدبرعملیاتی شدن نرمش قهرمانانه درسال نوددودردستورکاردیپلماسی قرارمیگیردودرنهایت کلیت برجام باچندهدف به نتیجه میرسد.
درفاصله کوتاهی پس ازبرجام،روسیه به کمک سوریه درمجاورت ایران قرارمیگیرد...
درپیگرداهداف برجام،اقتصادکشورچهره ی نیازمندبه برون رابه نمایش استکبارمی گذاردوواردات بی حدومرز،رکودوبیکاری رابه جامعه تحمیل میکنددرحالیکه قبل ازبرجام، استقلال اقتصادی کشوربیش ازهفتاددرصدبوده است...
قراردادهای عظیم ودرازمدت اقتصادی درپرتوبرجام اگرچه خارج ازمنطق جامع اقتصادی است امافقط باکشورهای اروپایی باتوجیه سیاسی بسته میشود
چراکه هدف فروپاشی سیاسی جبهه استکباراست...
عرصه میدانی داعش در جنگ داخلی سوریه وعراق باحمایت مالی قطروعربستان کفهٔ سنگینی رادارد...
آغوش باز دیپلماسی ایران درسطح جهانی ومنطقه ای درروندنرمش قهرمانانه، قطرراپس ازیک اتفاق وجدایی ازعربستان،مجذوب وازجبهه ی مقابل خارج میسازدواولین ضربه اساسی برانسجام جبهه ی ضدمقاومت واردمی نماید....
درپرتوی نرمش قهرمانانه،تهدیدات خشن استکباربرعلیه سخت افزارمنطقه ای ایران یعنی مجموعه ی مقاومت به نقطه ی امن میرسد.
پرانتز:ایران برای فریب جبهه استکبار دراتخاذ راهبردنرمش قهرمانانه بانام برجام،بهترین شبیه سازی رابااین القاء که ایران دراستیصال اقتصادی تن به پذیرش برجام داده است،به نمایش جهان گذاردازیکسو بااغراق به وعده ی گشایشهای اقتصادی جبهه ی داخلی غربگرارابه ناامیدی ازآمریکاکشاندوازسویی دیگرادامه ی برجام رابه گونه ای به جبهه استکبارشناساندن که تداوم آن ایران رابه موفقیتهای همه جانبه خواهدرساندتاآنکه آمریکابدعهدی وبدنامی خودرادرسطح جهان برپیشگیری ازپیشرفت ایران ترجیح دهد،..
ادامه درکامنت...
#برجام#غرب#استکبار#مقاومت#اقتصاد#سیاست#دولت#اصلاح_طلب#اصول_گرا#نرمش_قهرمانانه#اتحاد#استیصال #تفرقه#امنیت#تحلیل#نگاه_مستقل @andisheye_mostaghel
1 6 Yesterday

@shakeri.moh

shakeri.moh
.
آقایِ زیباکلام داری میبینی نظامِ متبوع و مطبوعت داره دُچارِ تزلزُل میشه ☺
دیشب چند گلوله تو کازرون شلیک کردی قهرمانِ آزادیِ بیان؟ 😒
میدونی آقایِ اُستاد از شونزدهِ اردیبهشتِ نودُهفت بِ بعد هر جایِ کشورم اسلحه ای رو بِ هموطنم گرفته شد و بِ هموطنم شلیک شُد چهره‌یِ جناعالی رُ پسِ تفنگ میبینم 👀
حالا میتونی کنارِ دُکتر الله‌کرم نماز بخوونی نَ پشتِ سرش 😉
تو ایران آزادی بیان داریم آقایِ اُستاد
البته فقط برایِ سرِ سفره ای هایی مثلِ شُما
ولی امثالِ ما نه آزادیِ بیان داریم و نه آزادیه بعدِ بیان ✌
.
#انسانیت_برترین_دین_است #زیبا_کلام #الله_کرم #کازرون #آزادی #آزادی_بیان #سیاست #اصلاح_طلب #اصول_گرا #آه_مادران_سرزمینم #کور #ایران #خیانت #سفره_انقلاب #سرزمین_سیاه #تاریخ_گمشده #شغال #روباه #مردم_مظلوم #الدنگ_سیاسی #سیاست_طویله_قرمساق_ها
2 217 Yesterday

@h_ghasempour_313

h_ghasempour_313
🔴تناقض و نفاق در قول و فعل

گفتند رندی سوار بر ماشین... به مقصد که رسید از قیمت کرایه سؤال کرد
راننده گفت: ۲۰۰ تومان ناقابل
مرد رند گفت: اولاً کرایه‌ات ۱۰۰ تومان نیست بلکه ۵۰ تومان است ؛ حالا بیا این ۲۰ تومان را بگیر و بگو خدا بده برکت.
راننده پول را گرفت دید ۱۰ تومان است. ⚫️این داستان دقیقاً شبیه قصه روحانی است:

به منظور جایگزینی پیام‌رسان های داخلی بجای تلگرام و... در جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست روحانی مصوب و مقرر گردید:
1️⃣ - تلگرام فیلتر شود
2️⃣ - به هر یک از پیام رسان‌های داخلی مبلغ ۵ میلیارد تومان بلاعوض و تا ۱۵ میلیارد تومان وام کم بهره داده شود.
3️⃣ - وزارت ارتباطات تعداد ۲۰۰ سرور در اختیار هر یک از پیام‌رسان های داخلی قرار دهد.
4️⃣ - تمامی دستگاه‌های دولتی فوراً پیام‌رسان های خارجی را ترک کنند. ✳️ اما
1️⃣ - در باره سرورها گفتند
اولاً ۲۰۰ سرور نبوده بلکه ۱۰۰ سرور بوده ثانیاً فعلاً ۵۰ سرور بیشتر امکان تامین نداریم حالا هم این ۷ سرور را علی‌الحساب بگیرید
نتیجه این اقدام موزیانه ناتوانی پیام‌رسان های داخلی در پاسخگویی به مشترکان و نهایتاً بدبینی مردم به تولید ملی و کالای ایرانی است.
2️⃣ - در باره وام هم بعد از چند ماه شل کن سفت کن سرانجام گفته اند
اولاً ۲۰ میلیارد نبوده بلکه ۵ میلیارد بوده ثانیاً ۵ میلیارد هم بلاعوض نبوده ثالثاً با بهره پایین هم امکان پذیر نیست رابعاً وام بلند مدت هم مقدور نیست
و در نهایت مصوب فرمودند مبلغ ۵ میلیارد تومان وام یکساله!!! با بهره ۲۵ درصد داده شود و پیام‌رسان های داخلی باید سر سال وام دریافتی را به مبلغ ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان برگردانند!!! 🍀نتیجه این اقدام دولت نیز تلاش آشکار برای زمین زدن پیام‌رسان های داخلی و زمینه سازی برای بازگشت تلگرام و... خواهد بود.
#فیلتر_تلگرام #فیلترینگ_تلگرام #تلگرام #تولید_ملی #کالای_ایرانی #روحانی #اصلاحات #اصول_گرا #خیانت #نفاق #سروش #احمق_سیاسی #آتش_به_اختیار #دولت #حکومت#دانشجو #طلبه #مذهبی #بکشیم_تا_۱۴۰۰_با_روحانی۹
12 115 2 days ago

@hossein_._bahrami

hossein_._bahrami
واکنش به سخنان ترامپ
وقتی یه پسر بچه دل و جرئت و بصیرتش از یه رئیس جمهور بیشتر است.
مردم یکی رو می‌خوان که بهش تکیه کنن بدونن براشون مثل یه مردم میجنگه
آرزو میکنم جای این دیپلمات های بز دل سخنگوی مردم این پسر بچه باشه 😁فقط اونجایی میگه این کارای آمریکای یه خط صافه فقط داره بازیگراش عوض میشه
#رئیس_جمهور #ترامپ #سیاسی #نوجوان #جوان #نوجوان #بچه #شجاعت #آمریکا #ایران #ظریف #جهانگیری #اصلاح_طلب #اصول_گرا #دلداده #دلداده_را_دلی_ناب_باید
6 86 2 days ago

@kabotarharam64

kabotarharam64
نامه زنان اصلاح طلب به موگرینی،مرکل و ترازمی!!!
،
((مرد هاشون نتونستن غلطی بکنن،زن هاشون رو فرستادن جلو😁😁😁))
،
،
/ چهار حزب زنان اصلاح‌طلب در نامه‌ای به مسئولان زن اتحادیه اروپا خواستار نقش‌آفرینی آنها برای حفظ برجام و تحقق دستاوردهای آن شدند.
((اما ایده جالبی ه،هرچی باشه زن ها زبون همو بهتر میفهمن،هر چی مردها ندادن،باقی مونده رو زن هاشون قول میدن،بدن😂😂😂😂😂))
،
،
فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش

زهرا شجاعی، دبیرکل مجمع زنان اصلاح‌طلب

ژاله فرامرزیان، دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان
،
#kabotarharam64 ،
#زنان_اصلاح_طلب #اصلاح_طلبان #اصلاح_طلبی #اصلاحات
#اصلاح_طلب #اصول_گرا #اصولگرایان #اصولگرا #اصولگرایی
#برجام2 #برجام #برجام_نافرجام #برجام_موشکی #مرکل #موگرینی
#ترزا_می #ظریف #روحانی #ترامپ #ماه_رمضان
5 874 3 days ago

@majidsamimi2

majidsamimi2
#‏برجامو پاره کردن، #تحریم هارو برگردوندن، خطر #جنگ کشورو تهدید میکنه، #فساد اداری و #اقتصادی، #فقر و #بیکاری پدر مردمو در آورده; اونوقت آقایون فکر اینن که vpn# ها رو از کار بندازن تا مردم نتونن از #تلگرام استفاده کنن.
‏آدم دغدغه هاشونو می بینه حس میکنه اینا مال یه دنیا دیگه ن 👤 #روحانی_مچکریم #تکرار_میکنم
#خاتمی #رئیس_جمهور #شعور_مردم #اصلاحات
#اصول_گرا #مجلس #لیست_امید
0 32 6 days ago

@18_khonsa

18_khonsa
#عکس_های_بعدی_را هم ببینید
ملت یادتان هست از تحریم ها خلاص شده بودیم؟
یادتان هست چگونه لحظه تاریخی ثبت شد
یادتان هست آب مردم هم با توافق تامین شد؟
یادتان هست #سید_علی_چه_گفت؟
یادتان هست گفت به ریشمان میخندند ؟
یادتان هست تحریممان کردند اروپا دلداری داد؟ تا بتن ها ریخته شود تا انتخابات بگذرد و.....
#عاقبت_هیچ #سید_علی #خامنه_ای #گفت_شد #برجام #ترامپ #فریب_نخورید #رهبر #جانم_فدای_رهبر #انقلابی #اصلاح_طلب #اصول_گرا
10 497 6 days ago

@ahlobayt313

ahlobayt313
3 77 1 weeks ago

@rafie_pour_1404

rafie_pour_1404
وقتی عده ای در مقابل فهمیدن مقاومت میکنند .بزار واقعیت رو درک نکنند .روح الله زم آثار رانت در جمهوری اسلامیه
#الله#رهبری#رهبر_معظم_انقلاب #اقتصاد_مقاومتی#روحانی#رئیس_جمهور #اصول_گرا#اصلاح_طلب#حکومت#نظام_جمهوری_اسلامی_ایران#لقمه_حرام#سپاه#ارتش#بسیج#غرب#ری_استارت#آمریکا#مقاومت#ظهور#امام_مهدی_عج#قدس#فاطمیون#حزب_الله#מוות#האויב#פלסטין#איראן#מוות_לישראל
3 24 1 weeks ago