Loading...
Search result for #جهالت
به #دنیا #نیامدن ... #بهتــر از #تعلیم نیافتن و #نادان ماندن است زیرا #جهالت ریشه همه #بدبختی هاست ... #افلاطون #rvhaben
0 4 1 hour ago
خدا از چ کسانی حمایت میکند؟ #جورج_کارلین#خدا#خداناباوری #عقل_گرایی#خردگرایی#انسان_گرایی #ادیان_ابراهیمی#ادیان_دروغین #جهالت#خرافه_پرستی#تعصب_کور#عرب_پرستی #الله_بت_دیروز_خدای_امروز#ایرانی_مسلمان_نیست #میخواهند_تو_ندانی#از_تعصب_عبور_کن #آخوند_خوب_آخوند_مرده_است
3 179 10 hours ago

@ramin__m977

انتقاد سازنده=ایران آباد وآزاد
❌ امام جمعه دم عیدی سبزی پلو با ماهی اش برقراره، کشاورزا هم فعلا چهل سال دیگه صبر کنند و تقوا بخورند تا نون امام جمعه آجر نشه .♨️حرفهای امام جمعه اصفهان آدمو بیاد جومو کیانتا، اولین رئیس جمهوری کنیا بعد از استقلال می اندازه که گفت: وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم . پنجاه سال بعد، ما در دستمان کتاب های مذهبی داشتیم و آنها زمین های ما را در دست داشتند. 🔸حالا کشاورزا هم فعلا قرآن بدستشان بگیرند و درآن بدنبال تقوا بگردند و صبر داشته باشند تا به زندگی مجلل امام جمعه ها خدشه ای وارد نشود! #امام_جمعه #اصفهان #کشاورزان #خشکسالی_ایران #دروغ_ممنوع #تقوا #مرغ_همسایه_غازه #روحانی #مذهب #فقروفحشا #جهالت #دین #کاخ #روحانیت_شیعه #فساد
18 93 11 hours ago

@iranika28666

کانال جنبش رستاخیز ایرانیکا 👇👇
4 26 12 hours ago

@iranika28666

کانال جنبش رستاخیز ایرانیکا 👇👇
1 21 12 hours ago

@farzad_1_farvardin

farzad 🔴➕
🙊🙉🙈📚🐒🔫🌞🌍🔨ﺷﻌﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩه از ایرج میرزا " ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ ﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟ ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟ ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟ ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟ ﺧﺮ ﺩﻭﺭ ﺯ ﻗﯿﻞ ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺭﻭ ﺯﺩﻧﺶ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺖ ﺯ ﺧﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﺰﻭﯾﺮ ﻭ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ...!!!!!🙊🙉🙈📚🔫🐒🌞🌍 #الاغ #خر #خریت #جهل #جهالت #شعر #قانون #آدمیت #ایرج_میرزا #donkey
0 15 December 2016
✴آخرین باری که لباس عیدی خریدین کی بوده؟ 😔😔😔😔😔 ______________________________________ واقعیت جامعه بدبخت امروز ما که باید توسط رسانه ها به خصوص #رسانه_میلی به تصویر کشیده بشه و نمیشه و همچنین باید توسط مسئولین مورد توجه قرار بگیره که ... چیزی که عیان است *** چه حاجت به بیان است شب عیده و یک سری از هموطنان نیاز به کمک من و شما دارن حتی خرید یه جوراب از سر چهار راه. ______________________________________ 🔊 ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم. بله واقعا رسیدیم به جایی که هر روز آرزوی مرگ داریم بریم اون دنیا بلکه اونجا بهتر باشه. 💎به گفته پیامبر، شکم گشنه دین و ایمان نمیشناسه. حالا شما چجوری فرمول جدید کشف کردین که میشه از بدبختی و فقر مادی و فرهنگی به مقام انسانیت رسید رو نمیدونم. ______________________________________ تف به شرف و آبرو و ناموس اون مسئولی که بدبختی مردم رو ببینه و شرم نکنه و شب راحت کپه مرگش رو بزاره. بابا راحت بیایین سال دیگه رو به نام #سال_بدبختی_مضاعف نام گذاری کنین. ______________________________________ 💎نقل است که مردم دیاری کفر نعمت کردند و کدخدای مهربان و عادلشان را از آن دیار بیرون کردند. در حال خروج از دروازه آن دیار با دلی شکسته و پر از غصه به حال آن دیار و آن مردم، گفت: روزی رسد که مردمان با فانوس در روز روشن به دنبال من بگردند و من نباشم.💎 ______________________________________ 🚫 لطفا فحش ندین. نفرین آزاد ... ______________________________________ #خدا #پیامبر #جمهوری_اسلامی #فقر #فقر_فرهنگی #بدبختی #عید_نوروز #لباس_نو #پوشاک #شب_عید #تنگدستی #بی_پولی #جهالت #ظلم #انسانیت #اختلاس #اختلاف_طبقاتی #ریا #پول #ایران #ایران_تسلیت #لباس_عید #سکوت #نداری #دزدی #ستم #ستمگر #از_ماست_که_بر_ماست
9 121 Yesterday
من اگر خدا بودم،استعفایم را به شیطان میدادم #خدا#خالق#قادر#متعال#عالم #الله#یهوه#عیسی_بن_مریم#شیطان #الله_بت_دیروز_خدای_امروز#ادیان_ابراهیمی #خدا_کجایی#خدا_خوابه#خدایان_دروغین #خدا_درتوست_و_باتوست_و_چون_تو_مُردی_خدایت_نیز_خواهد_مُرد#ایرانی_مسلمان_نیست #جهالت#خرافه_پرستی#عرب_پرستی#تعصب_کور #آگاهی_تنها_راه_آزادیست#آگاهی_لازمه_آزادیست #انحلال_طلب #ما_براندازیم
17 189 Yesterday
فارغ التحصیل در رشته امام شناسی شرح: آیت‌الله جنتی: باید رشته امام شناسی را در کشورهای اسلامی راه اندازی کنیم کارتونی از #توکانیستانی/ ایران وایر #انقلاب_بیداری #جهالت #ایران_پس_میگیریم
0 13 Yesterday
@ahmad_dashtloo چ نیک گفت زنده یاد رضا فاضلی عزیز #آخوند_خوب_آخوند_مرده_است #آخوند بیشرف ی شاهی،گوه میخوری گوه خوریه زیادی میکنی #آخوند#زالو#عمامه_انگلیسی#کفتار #تا_اسلام_قران_ملا_کفن_نشود_این_وطن_وطن_نشود #حکومت_اسلامی#اسلام#استعمار #الله_بت_دیروز_خدای_امروز #جهالت #خرافه_پرستی#عرب_پرستی#تعصب_کور #میخواهند_تو_ندانی#آگاهی_تنها_راه_آزادیست #آگاهی_لازمه_آزادیست#انحلال_طلب#ما_براندازیم #زندانی_عقیدتی#زندانی_سیاسی#دراویش_گناباد #دانشجوی_زندانی#سهیل_عربی #گلرخ_ایرایی #احمد_کسروی #رضا_فاضلی
2 172 Yesterday

@iranika28666

کانال جنبش رستاخیز ایرانیکا 👇👇
5 19 Yesterday

@rohullah_hahrani

Rohullah Shahrani
If you think education is expensive, try ignorance! اگر فکر می کنید تحصیل کردن سخت و پر هزینه است، #جهالت را امتحان کنید! "shiv khera"
2 11 Yesterday
قطعه ای از کتاب #اوریانا_فالاچی #جنس_ضعیف #زنان#زنان_ایرانی#زن_در_اسلام#زنان_بعد_از_انقلاب #ایران_آزاد#حقوق_برابر#ثروت_ملی #کشورهای_اسلامی#حکومت_اسلامی#استعمار #جهالت#خرافه_پرستی#عرب_پرستی #میخواهند_تو_ندانی#آخوند_خوب_آخوند_مرده_است #آگاهی_تنها_راه_آزادیست#آگاهی_لازمه_آزادیست #زندانی_عقیدتی#زندانی_سیاسی#دراویش_گنابادی #دانشجوی_زندانی#سهیل_عربی#گلرخ_ایرایی #فراموش_نمیکنیم#انحلال_طلب#ما_براندازیم
17 189 Yesterday

@modaeeyan

مدعیان دروغین
⚠️تبلیغ فرقه ضاله #بهائیت در #مترو گروهی از #زنان بهائی در #متروها به بهانه کاشت ناخن و آرایش رایگان، زنان بی اطلاع را بسمت #جهالت خود میکشانند 👽 @modaeeyan
0 0 Yesterday