Loading...
Search result for #حدو_حدود

@psabericom

psabericom
تکنیک های تربیت فرزندان
تحسین و پاداش
بهترین پاداش برای کودکان تعریف، تمجید، تحسین و محبتِ شماست.

#ثبات_قدم و #استمرار وقتی مقرراتی را برای کودکتان تعیین می‌کنید، نباید آن را به #سادگی تغییر دهید. اغلب والدین برای برقراری #آرامش در خانه و یا پایان دادن به گریه فرزندانشان، قوانین را #نقض می‌کنند اما اگر قاعده ای را تعیین کردید، هیچ کس (همسرتان، مادربزرگ و حتی خود شما) نباید آن را نقض کند و همگی باید آن را #محترم بشمارید. #قانون وقتی قانون است که همه آن را رعایت کنند و در برابر آن مطیع باشند.

برقراری روال معین
نظم و روال مشخصی را در خانه برقرار کنید. مهم‌ترین اصل در برقراری روال #معین در زندگی؛ تعیین وقت دقیق خوابیدن، بیدار شدن و #غذا_خوردن است. وقتی #روال مشخصی را در زندگی برقرار کردید، فقط در موارد خاص مانند زمان سفر یا بیماری می‌توانید #انعطاف به خرج دهید. #تربیت صحیح فقط با وجود نظم #امکان_پذیر است اما این فقط فرزند شما نیست که باید نظم را رعایت نماید بلکه تمام #اعضای_خانواده باید منظم باشند تا کودک منظم زندگی کند و امکان تربیتش فراهم شود. تعیین #روال مشخص، چهارچوبِ برنامه خانواده است و باید آن را حفظ کرد اما #افراط نکنید و #عاقلانه #انعطاف به خرج دهید.

#حدو_حدود و #خط_قرمزها کودکان باید به طور کامل با حد و حدود و #خط قرمزها آشنا باشند و به وضوح بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام یک غیر #قابل_قبول هستند. با تعیین حد و حدود برای فرزندتان مشخص می‌کنید، از وی چه انتظاری دارید و محدوده آزادی عمل او تا کجاست.

نظم
# حفظ حد و حدود و خط قرمزها با رعایت نظم امکان پذیر می‌شود و #نظم یعنی نظارتی #قاطعانه و عادلانه. نکته پر اهمیت این است که هرگز نباید نظم را با استفاده از #خشونت و #تنبیه برقرار کنید.

https://t.me/psabericom
1 22 October 2017