Loading...
Search result for #رفراندوم_براى_تغيير_بنيادى_قانون_اساسى_كشور

@iran.union

iran.union
.
برای بار هزارم گفتیم و می گوییم
امروز خبر آمد که 25میلیون نفر عضو تلگرام طلایی هستند
این تلگرام توسط وزارت ارتباطات و تحت نظر سپاه ساخته شده و رصد میشود
حالا دیگه خود دانید
#تلگرام
#فیلترشکن
#تلگرام_طلایی #فیلترینگ
#رفع_فیلتر
#سانسور
#زودنیوز
#اینترنت #ایران
#رفراندوم
#رفراندوم_براى_تغيير_بنيادى_قانون_اساسى_كشور
#باید_خون_گریست #متحد_شوید
#بپاخیزید
3 108 2 weeks ago