Loading...
Search result for #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران

@ghasemgolshahi96

ghasemgolshahi96
#شهادت یازده سرباز وطن تسلیت.

پ.ن
ی مشت وحشی #تروریست از قدیم داشتیم.و بعضیاشون همچنان فعالند

#پژاک #جندالله #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران
#سلطنت_طلب
#کمونیست_کارگری_ایران #حزب_توده #خلق_عرب #ریگی #فرقان #کومله #داعش ...
0 13 4 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
#تجمع_عظیم_اعتراضی #بازنشستگان_فرهنگی و شاغل در مقابل مجلس ارتجاع در#تهران با طنین فریاد های #معلم_زندانی_آزاد_باید_گردد ـ امروز ـ سی و یکم تیر نود وهفت #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
2 144 5 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
نصب تصویر#دکتر_محمد_مصدق پیشوای #نهضت_ملی_ایران به مناسبت سی تیر قیام مردم #ایران در شهرهای میهن در#اصفهان و #گیلان و#تهران توسط#کانون_های_شورشی ـ با زیر نویس #قیام سی تیر مردم ایران گرامی باد ـ و #مصدق_روحت_شاد و راهت ادامه دارد ـ و ایستادگی#مصدق بر سر منافع مردم ایران ستودنی است #مریم_رجوی #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان
0 25 6 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
نصب وبخش تراکت وتصویر #دکتر_محمد_مصدق پیشوای#نهصت_ملی_ایران و #مسعود_رجوی_رهبر_مقاومت پیام#کانون_های_شورشی از #رشت به مناسبت قیام سی تیر به رهبری#دکتر_محمد_مصدق ـ #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
3 49 8 hours ago

@babak_khoramdin_iran

babak_khoramdin_iran
فوری ـ تجمع_اعتراضی#بازنشستگان در #تهران ـ مقابل مجلس ارتجاع با طنین فریاد های#دشمن_ما_همینجاست_دروغ_میگن_آمریکاست ـ سی ویکم تیر نود وهفت #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
7 153 10 hours ago

@omidyekta007

omidyekta007
فوری ـ تجمع_اعتراضی#بازنشستگان در #تهران ـ مقابل مجلس ارتجاع با طنین فریاد های#دشمن_ما_همینجاست_دروغ_میگن_آمریکاست ـ سی ویکم تیر نود وهفت #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
1 39 12 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ فیلم دیگری از ـ تجمع اعتراضی مردم و بستن پل و اتش زدن لاستیک جهت مقابله با#گازاشک_آور ـ در#برازجان در استان بوشهر دراعتراض به بی آبی مطلق #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
7 387 14 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فیلم منتشر نشده ای از گزیده ای از سخنان#پریا_کهندل فرزند #زندانی_سیاسی مقاوم #صالح_کهندل در #گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در#ویلپنت_پاریس #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
1 48 14 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ تجمع_اعتراضی#بازنشستگان در #تهران ـ مقابل مجلس ارتجاع با طنین فریاد های#دشمن_ما_همینجاست_دروغ_میگن_آمریکاست ـ سی ویکم تیر نود وهفت #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
25 1,396 15 hours ago

@mohamadashhad

mohamadashhad
#repost from @sahandaz4030
فوری ـ خیزش دوباره مردم و جوانان غیور #برازجان دراستات#بوشهر و مسدود کردن جاده ورودی شهر با آتش زدن لاستیک #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه
0 33 15 hours ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ خیزش دوباره مردم و جوانان غیور #برازجان دراستات#بوشهر و مسدود کردن جاده ورودی#برازجان به بوشهر با آتش زدن لاستیک در اعتراض به قطع مکرر آب وبرق به مدت چندین روزـ امروز ـ سی ویکم تیر نود وهفت
#تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه
3 133 15 hours ago

@taranehmousavi4519

taranehmousavi4519
#repost from @sahandaz4030
تجمع اعتراضی جمعی از#غارت_شدگان موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به#سپاه_پاسداران_ضد_مردمی در #رشت ـ با فریاد#عزا_عزاست_امروز_روز_عزاست_امروز_حاصل_یک_عمر_ما_زیر_عباست_امروز ـ یک شعار دندان شکن توی دهن ولایت فقیه خامنه ای دجال #تطاهرات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ارامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#تهران#مشهد#اصفهان#تبریز#اهواز#شیراز#آذربایجان#فارس#خوزستان#خراسان#کرمانشاه#کردستان#کرج#قزوین
4 26 16 hours ago

@nahid87654

nahid87654
سعيد هستم، 6ماهه از ايران امده ام....يك #براندازم و پيامي به زبان تركي براي همشهريانم دارم.. ✌️💥 مردم ايران آلترناتيوشان را برميگزينند و برگزيده اند و اين تازه قطره اي از درياي بیکران خلق است

#iranregimechange
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی_و_حق_حاکمیت_مردم #ایران #ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #
کانون_های_شورشی #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #تهران #مشهد #اصفهان #تبریز #اهواز #شیراز #آذربایجان #فارس #خوزستان #خراسان #کرمانشاه #کردستان #کرج #قزوین#برازجان
1 22 17 hours ago

@icel.farhan

icel.farhan
برنامه جدید حکومت فاشیستی و ولایت منحوس فقیه
ممکنه این‌ فیلم توسط #پاسداران_تروریستی طروحی شده باشه برای ایجاد رعب وحشت در میان توده های مردم صحنه ای از یک سناریو جدید #رژیم_اشغالگر_آخوندی برای به جان هم انداختن مردم.اما هر چند جنگ اصلی بین صاحبان اصلی #ایران_زمین یعنی خلق قهرمان ایران و حکومت بربریت و جاهلیت آخوندی است.

#نه_به_ارتجاع_آخوندی_و_نه_به_ارتجاع_سلطنتی #قیصر_کجایی_مردم_و_کشتن #رو_به_میهن_پشت_به_دشمن #دشمن_ما_همین_جاست #مرگ_بر_خامنه_ای_لعنت_بر_خمینی #مرگ_بر_اصل_و_نسل_ولايت_فقيه #به_جاش_امنیت_داریم #رژیم_چنج #براندازم #سازمان_مجاهدین_خلق_ایران #شورای_ملی_مقاومت_ایران #شیر_همیشه_بیدار_رسیده_وقت_دیدار #ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران #نه_به_پهلوی #آنتی_پهلوی #no_to_pahlavi #viva_rajavi #istandwith_rajavi #pmoi #mek #freeiran2018
2 8 19 hours ago