Loading...
Search result for #سپا_پاسداران_ضد_مردمی

@shahanshahiran97

shahanshahiran97
تجمع و #راپیمائی_اعتراضی #غارت_شدگان ـ موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ دزد و غارتگر در#تهران ـ حرکت به سمت #دادستانی با طنین فریاد های #سیف_همون_خاوریه_مفسد_اقتصادیه #اعتراض_و_اعتصاب_۱۷_مهر #اتحاد_رمز_پیروزیست
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#مشهد#تبریز#اصفهان#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#مازندران#گیلان
0 16 2 weeks ago

@maryammansour9086

maryammansour9086
تجمع و #راپیمائی_اعتراضی #غارت_شدگان ـ موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ دزد و غارتگر در#تهران ـ حرکت به سمت #دادستانی با طنین فریاد های #سیف_همون_خاوریه_مفسد_اقتصادیه #اعتراض_و_اعتصاب_۱۷_مهر #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#مشهد#تبریز#اصفهان#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#مازندران#گیلان
1 15 2 weeks ago

@mojgankok

mojgankok
تجمع و #راپیمائی_اعتراضی #غارت_شدگان ـ موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ دزد و غارتگر در#تهران ـ حرکت به سمت #دادستانی با طنین فریاد های #سیف_همون_خاوریه_مفسد_اقتصادیه #اعتراض_و_اعتصاب_۱۷_مهر #اتحاد_رمز_پیروزیست
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#مشهد#تبریز#اصفهان#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#مازندران#گیلان
1 14 2 weeks ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
تجمع و #راپیمائی_اعتراضی #غارت_شدگان ـ موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ دزد و غارتگر در#تهران ـ حرکت به سمت #دادستانی با طنین فریاد های #سیف_همون_خاوریه_مفسد_اقتصادیه #اعتراض_و_اعتصاب_۱۷_مهر #اتحاد_رمز_پیروزیست
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#مشهد#تبریز#اصفهان#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#مازندران#گیلان
1 150 2 weeks ago

@sahandaz4030

sahandaz4030
آتش زدن پایگاه مزدوران بسیج#سپا_پاسداران_ضد_مردمی توسط#کانونهای دلاور شورشی در#گیلان ـ تازه آباد به
مناسبت گرامیداشت ۵ مهر وبه یاد مجاهد قهرمان شهید مسعود شکیبا نژاد در حماسه ۵ مهر سال ۱۳۶۰# کانون_شورشی ۹۸۳ #قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#مشهد#تبریز#اصفهان#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#مازندران#گیلان
10 336 3 weeks ago

@mojgankok

mojgankok
فیلمی از #بوکان #اعتصاب_سراسری_کردستان در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی #رامین_حسینی_پناهی و #زانیار_مرادی و #لقمان_مرادی و حملات #تروریستی ـ موشک باران دو حزب دمکرات#کردستان توسط مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی #قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران_سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_#اصفهان #شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان
0 4 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فیلمی از #بوکان #اعتصاب_سراسری_کردستان در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی #رامین_حسینی_پناهی و #زانیار_مرادی و #لقمان_مرادی و حملات #تروریستی ـ موشک باران دو حزب دمکرات#کردستان توسط مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی #قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران_سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_#اصفهان #شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان
3 226 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فیلمی از #کرمانشاه#اعتصاب_سراسری_کردستان در اعتراض به اعدام سه #زندانی_سیاسی و موشک باران دو حزب دمکرات #کردستان توسط مزدوران #تروریستی #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ بیست و یکم شهریور نود وهفت #قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_اصفهان#مشهد#تبریز#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#کرمانشاه#کردستان
2 57 last month

@hoshang_abadani

hoshang_abadani
فیلمی از حملات وحشیانه #تروریستی مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی به پایگاههای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران #قیام_ایران#قیام_تا_پیروز_ادامه_دارد#برندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#مشهد#شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان#خوزستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان #ایران#iranprotest#iran#تظاهرات سراسری
0 44 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ #مریوان ـ اعتصاب_عمومی در#کردستان طبق اعلام قبلی در اعتراض به اعدام سه #زندانیان_سیاسی_ و حمله#تروریستس #سپا_پاسداران_ضد_مردمی به دو حزب دمکرات (کرستان) چهارشنبه ـ بیست و یکم شهریور نود وهفت
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_اصفهان#مشهد#تبریز#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#کرمانشاه#کردستان
6 122 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ فیلم دیگری از تجمع اعتراضی #غارت_شدگان موسسه دزد وعارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی در#تهران ـ میرداماد ـ بیست شهریور نود و هفت #قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_اصفهان#مشهد#تبریز#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#کرمانشاه#کردستان
2 43 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ حمله مزدوران سرکوبگر #رژیم_دیکتاتوری_آخوندی به #غارت_شدگان موسسه دزد وغارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی در#تهران ـ میرداماد ـ بیست شهریور نود وهفت
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_اصفهان#مشهد#تبریز#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#کرمانشاه#کردستان
6 640 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
#تظاهرات_اعتراضی درمقابل لانه جاسوسی _مزدوران #تروریست_#رژیم_دیکتاتوری_آخوندی در#فنلاند ـ علیه موشک باران مزدوران #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ که در این حمله تروریستی تعدادی زخمی و کشته شدند که در میان مجروح شدگان کودکان هم بودند
#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران_اصفهان#مشهد#تبریز#شیراز#اهواز#آذربایجان#خراسان#خوزستان#فارس#کرمانشاه#کردستان #مازندران #گیلان #کرج #گلستان#قزوین
2 66 last month

@omidyekta007

omidyekta007
فیلمی از حملات وحشیانه #تروریستی مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی به پایگاههای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران #قیام_ایران#قیام_تا_پیروز_ادامه_دارد#برندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#مشهد#شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان#خوزستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
0 21 last month

@mojgankok

mojgankok
فیلمی از حملات وحشیانه #تروریستی مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی به پایگاههای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران #قیام_ایران#قیام_تا_پیروز_ادامه_دارد#برندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#مشهد#شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان#خوزستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
3 27 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فیلمی از حملات وحشیانه #تروریستی مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی به پایگاههای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران #قیام_ایران#قیام_تا_پیروز_ادامه_دارد#برندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#مشهد#شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان#خوزستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
19 284 last month

@sahandaz4030

sahandaz4030
فوری ـ تجمع اعتراضی#غارت_شدگان موسسه دزد و غارتگر#کاسپین وابسته به #سپا_پاسداران_ضد_مردمی #رژیم_دیکتاتوری_آخوندی در#تهران با فریاد#نه_وعده_نه_فرصت_فقط_پول_ملت و . . . دوازدهم شهریور نود وهفت #قیام_ایران#قیام_تا_پیروز_ادامه_دارد#برندازم #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#مشهد#شیراز#تبریز#اهواز#آذربایجان#خوزستان#خراسان#فارس#کرمانشاه#کردستان
2 193 last month

@nazanindi97

nazanindi97
امروز ـ چهار ـ شهریور نود وهفت #مریوان در استان#کردستان ـ حضور گسترده مردمی در مراسم خاکسپاری قعالان محیط زیست که توسط مزدوران جنایتکار #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ جان خود را از دست دادند ـ با طنین فریاد های #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد و #نه_به_اعدام_رامین_حسین_پناهی #اعتراضات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_وحق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#تبریز
0 10 last month

@ar_mina2012

ar_mina2012
امروز ـ چهار ـ شهریور نود وهفت #مریوان در استان#کردستان ـ حضور گسترده مردمی در مراسم خاکسپاری قعالان محیط زیست که توسط مزدوران جنایتکار #سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ جان خود را از دست دادند ـ با طنین فریاد های #زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد و #نه_به_اعدام_رامین_حسین_پناهی #اعتراضات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_وحق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#تبریز
1 59 last month

@ar_mina2012

ar_mina2012
فیلمی از #راپیمائی_عظیم_اعتراضی مردم #مریوان در استان#کردستان در مراسم پیکر فعالان محیط زیست که روز گذشته در آتش سوزی جنگلهای کوهستانی دراثر موشک باران مزدوران#سپا_پاسداران_ضد_مردمی ـ جنایتکار ـ جان خود را از دست دادند ـ چهارم شهریور نود وهفت #اعتراضات_سراسری#قیام_ایران#قیام_تا_پیروزی_ادامه_دارد#براندازم✌
#مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه#زنده_باد_آزادی_وحق_حاکمیت_مردم #ایران#سازمان_مجاهدین_خلق_ایران#ارتش_آزادیبخش_ملی_ایران#کانون_های_شورشی#تهران#اصفهان#تبریز#اهواز#مشهد#شیراز#آذربایجان#خراسان#فارس#خوزستان
3 92 last month