Loading...
Search result for #عدالت_مرده
به هموطن تبریزی ام #تسلیت میگویم روحشان شاد #غیرت_مرده تصویری از دخترانی که دست بخود کشی زدن از روی پل کابلی خودکشی کردن درتبریز #عدالت_مرده
36 528 3 weeks ago
⚖ آیازمان اجرای عدالت درایران نرسیده⚖ ‏بابا حالا چرا شلوغش کردید ؟؟ یه دو هزارو شیشصد میلیارد بدهی که چیزی نیست اخه یه لقمه هست دور هم با بروبچ میزنیم با نوشابه ! #محاکمه_فریدون#عدالت_مرده https://t.co/cmyt3tinti 🇮🇷بازگشت ازنیمه راه🇮🇷 @bazgashtaznimehrah
2 80 January 2017
🔴 لحظه زیر گرفتن بانوی مالباخته توسط وحوش ناجا؛ در تجمع امروز مالباختگان موسسه ولیعصر در رباط کریم، وحوش ناجا با ماشین یک بانوی غارت‌شده را زیر گرفت ... چرا بجای کمک به مردمی که غارت شده اند اینطوری با ماشین زیر میگیرند؟ چرا هر کس حق قانونی و طبیعی خودش را در جامعه ای که بنام حضرت علی اداره میشود بخواهد مجرم و ضدانقلاب و اغتشاشگر قلمداد میشود؟#باید_خون_گریست_بر_حال_مردمان_این_مملکت #باید_خون_گریست_بر_حال_مردمان_این_مملکت #عدالت_یعنی_کشک #عدالت_مرده #عدالت_اسلامی_این_است #ایران_ازاد_خواهد_شد #ملت_دانا_و_متحد_هرگز_شکست_نخواهند_خورد #ننگ_بر_چاپلوسان_ریاکار_متحجر_تاریخ #ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما #لعنت_بر_دلواپسان_دروغگو_ضد_مردم #رهبر #سپاه_مردمی_نیست #حکومت_غیر_مردمی #رفراندوم_براى_تغيير_بنيادى_قانون_اساسى_كشور #رفراندوم_با_تحریم_انتخابات #رفراندوم_تنها_راه_نجات_ملت_از_دست_قیومین_دروغین_مردم #رفراندوم #اندکی_صبر_سحر_نزدیک_است #افراطیون_بلای_جان_مردم #مردم_قیم_نمیخواهند #مردم_نان_شب_ندارند #اختلاسگران_در_امان_هستند #این_یعنی_درد #فقر_و_فحشا_بیداد_میکند #نداری_بیداد_میکند #خون_باید_گریست #لعنت_بر_دروغگویان_داخلی
90 1,039 last month

@banoariamehr_66

☆┅─═ঊঈ☆بانوآریامهر☆ঊঈ═─┅☆
#عدالت_مرده بی عدالتی به حوانات زبان بسته هم رسیده دراسلامی لجن اخوند زنازاده
0 130 4 days ago

@banoariamehr_66

☆┅─═ঊঈ☆بانوآریامهر☆ঊঈ═─┅☆
#عدالت_مرده روحش شاد خدا به خانواده اش صبر بده ماایرانی ها فقط منتظریم یکی یکی بمیرن بگیم خدا رحمتش کنه یا روحش شاد اما بخدای یکتای زمین اسمان انسان رادرزندگانی سپرش باشین نه درمردگانی مرده مرده زنده نمیشه اما زنده رو میشه زنده نگه داشت منتظرکشته های دیگه هموطنان باشید
10 251 3 days ago

@banoariamehr_66

☆┅─═ঊঈ☆بانوآریامهر☆ঊঈ═─┅☆
#عدالت_مرده حق شما هموطن این نبود باید جای شما اخوندای بی شرف میمردن تاکی ظلم وستم باید کشید #دراردبیل ماایرانی ها فقط منتظریم یکی یکی بمیرن بگیم خدا رحمتش کنه یا روحش شاد اما بخدای یکتای زمین اسمان انسان رادرزندگانی سپرش باشین نه درمردگانی مرده مرده زنده نمیشه اما زنده رو میشه زنده نگه داشت منتظرکشته های دیگه هموطنان باشید
7 149 3 days ago

@banoariamehr_66

☆┅─═ঊঈ☆بانوآریامهر☆ঊঈ═─┅☆
#عدالت_مرده حق شما هموطن این نبودخودکشی باید جای شما اخوندای بی شرف میمردن تاکی ظلم وستم باید کشید #دراردبیل ماایرانی ها فقط منتظریم یکی یکی بمیرن بگیم خدا رحمتش کنه یا روحش شاد اما بخدای یکتای زمین اسمان انسان رادرزندگانی سپرش باشین نه درمردگانی مرده مرده زنده نمیشه اما زنده رو میشه زنده نگه داشت منتظرکشته های دیگه هموطنان باشید
0 105 3 days ago

@banoariamehr_66

☆┅─═ঊঈ☆بانوآریامهر☆ঊঈ═─┅☆
به هموطن تبریزی ام #تسلیت میگویم روحشان شاد #غیرت_مرده تصویری از دخترانی که دست بخود کشی زدن از روی پل کابلی خودکشی کردن درتبریز #عدالت_مرده
36 528 3 weeks ago

@azadi_bayan76

اندکی صبر سحر نزدیک است
🔴 لحظه زیر گرفتن بانوی مالباخته توسط وحوش ناجا؛ در تجمع امروز مالباختگان موسسه ولیعصر در رباط کریم، وحوش ناجا با ماشین یک بانوی غارت‌شده را زیر گرفت ... چرا بجای کمک به مردمی که غارت شده اند اینطوری با ماشین زیر میگیرند؟ چرا هر کس حق قانونی و طبیعی خودش را در جامعه ای که بنام حضرت علی اداره میشود بخواهد مجرم و ضدانقلاب و اغتشاشگر قلمداد میشود؟#باید_خون_گریست_بر_حال_مردمان_این_مملکت #باید_خون_گریست_بر_حال_مردمان_این_مملکت #عدالت_یعنی_کشک #عدالت_مرده #عدالت_اسلامی_این_است #ایران_ازاد_خواهد_شد #ملت_دانا_و_متحد_هرگز_شکست_نخواهند_خورد #ننگ_بر_چاپلوسان_ریاکار_متحجر_تاریخ #ننگ_ما_ننگ_ما_صدا_و_سیمای_ما #لعنت_بر_دلواپسان_دروغگو_ضد_مردم #رهبر #سپاه_مردمی_نیست #حکومت_غیر_مردمی #رفراندوم_براى_تغيير_بنيادى_قانون_اساسى_كشور #رفراندوم_با_تحریم_انتخابات #رفراندوم_تنها_راه_نجات_ملت_از_دست_قیومین_دروغین_مردم #رفراندوم #اندکی_صبر_سحر_نزدیک_است #افراطیون_بلای_جان_مردم #مردم_قیم_نمیخواهند #مردم_نان_شب_ندارند #اختلاسگران_در_امان_هستند #این_یعنی_درد #فقر_و_فحشا_بیداد_میکند #نداری_بیداد_میکند #خون_باید_گریست #لعنت_بر_دروغگویان_داخلی
90 1,039 last month

@awaken_iran

bidarie_iran👀
⚖ آیازمان اجرای عدالت درایران نرسیده⚖ ‏بابا حالا چرا شلوغش کردید ؟؟ یه دو هزارو شیشصد میلیارد بدهی که چیزی نیست اخه یه لقمه هست دور هم با بروبچ میزنیم با نوشابه ! #محاکمه_فریدون#عدالت_مرده https://t.co/cmyt3tinti 🇮🇷بازگشت ازنیمه راه🇮🇷 @bazgashtaznimehrah
2 80 January 2017

@1364rahmat

Rahmat Mosavi
به عکسی که قرار است جایزه ی بهترین عکس را بگیرد معترضم، چرا فقر باید سوژه ی زیبایی برای عده ای باشد که برایش جایزه هم بدهند؟ دنیا بی رحم نیست، ما بی رحمیم... #عدالت_مرده #عجب_صبرى_خدا_دارد
2 46 September 2016