Loading...
Search result for #فردای_براندازی

@fereshtehgilaki2017a

fereshtehgilaki2017a
Part 3: جدال لفظی #رشیدپور و #بختیاری# #بهنوش_بختیاری نوشته است: «ایشون مترسک دولته! حرف‌هایی که در بیست‌وسی شنیده نمی‌شد گفتند ایشون بگن. گفتند دوتا به مردم بزن دوتا به دولت به وقتش ازت استفاده می‌کنیم. ایشونم که عاشق اینه که پول بگیره.»#حالاخورشید #فرشته_گیلکی ‎پهلوی ‎ #فیروزه #فیروزه_رنگ_برندازان ❤️ ⁦‪#iranian‬⁩ ⁦‪#iran‬⁩ ⁦‪#iranuprising‬⁩ ⁧‫#تهران‬⁩ ‎⁧‫#اعتصاب_سراسرى‬⁩
‎⁧‫#براندازم‬⁩
‎⁦‪#iranprotests‬⁩ ⁦‪‬⁩ ⁦‪#irandeal‬⁩ ⁧‫#ایران‬⁩ ⁦
‎⁦‪#iranregimechange‬⁩ ⁧‫⁩ #rezapahlavi⁩ ‎#با_پهلوی_تا_رفراندوم#فرقه_تبهکار#فردای_براندازی#اعتصاب_سراسری#خوزستان#خرمشهر#آبادان#ایران_را_پس_میگیریم#ایران #میهن #وطنان_را_پس_میگی#ایران #میهن #پهلوی #شهبانو#
10 86 5 hours ago

@fereshtehgilaki2017a

fereshtehgilaki2017a
Part one: جدال لفظی #رشیدپور و #بختیاری# #بهنوش_بختیاری نوشته است: «ایشون مترسک دولته! حرف‌هایی که در بیست‌وسی شنیده نمی‌شد گفتند ایشون بگن. گفتند دوتا به مردم بزن دوتا به دولت به وقتش ازت استفاده می‌کنیم. ایشونم که عاشق اینه که پول بگیره.»#حالاخورشید #فرشته_گیلکی ‎پهلوی ‎ #فیروزه #فیروزه_رنگ_برندازان ❤️ ⁦‪#iranian‬⁩ ⁦‪#iran‬⁩ ⁦‪#iranuprising‬⁩ ⁧‫#تهران‬⁩ ‎⁧‫#اعتصاب_سراسرى‬⁩
‎⁧‫#براندازم‬⁩
‎⁦‪#iranprotests‬⁩ ⁦‪‬⁩ ⁦‪#irandeal‬⁩ ⁧‫#ایران‬⁩ ⁦
‎⁦‪#iranregimechange‬⁩ ⁧‫⁩ #rezapahlavi⁩ ‎#با_پهلوی_تا_رفراندوم#فرقه_تبهکار#فردای_براندازی#اعتصاب_سراسری#خوزستان#خرمشهر#آبادان#ایران_را_پس_میگیریم#ایران #میهن #وطنان_را_پس_میگی#ایران #میهن #پهلوی #شهبانو#
27 193 6 hours ago

@fereshtehgilaki2017a

fereshtehgilaki2017a
Part two: جدال لفظی #رشیدپور و #بختیاری# #بهنوش_بختیاری نوشته است: «ایشون مترسک دولته! حرف‌هایی که در بیست‌وسی شنیده نمی‌شد گفتند ایشون بگن. گفتند دوتا به مردم بزن دوتا به دولت به وقتش ازت استفاده می‌کنیم. ایشونم که عاشق اینه که پول بگیره.»#حالاخورشید #فرشته_گیلکی ‎پهلوی ‎ #فیروزه #فیروزه_رنگ_برندازان ❤️ ⁦‪#iranian‬⁩ ⁦‪#iran‬⁩ ⁦‪#iranuprising‬⁩ ⁧‫#تهران‬⁩ ‎⁧‫#اعتصاب_سراسرى‬⁩
‎⁧‫#براندازم‬⁩
‎⁦‪#iranprotests‬⁩ ⁦‪‬⁩ ⁦‪#irandeal‬⁩ ⁧‫#ایران‬⁩ ⁦
‎⁦‪#iranregimechange‬⁩ ⁧‫⁩ #rezapahlavi⁩ ‎#با_پهلوی_تا_رفراندوم#فرقه_تبهکار#فردای_براندازی#اعتصاب_سراسری#خوزستان#خرمشهر#آبادان#ایران_را_پس_میگیریم#ایران #میهن #وطنان_را_پس_میگی#ایران #میهن #پهلوی #شهبانو#
4 98 5 hours ago

@fubynaz

fubynaz
طراحی اولیه پولهای کشور در #فردای_براندازی که در فضای مجازی درحال بازنشر میباشد.
دقیقا مثل زمانیکه قبل از سرنگونی صدام حسین این اتفاق برای کشور #عراق افتاد.
@rp_fan
2 11 6 hours ago

@fubynaz

fubynaz
طراحی اولیه پولهای کشور در #فردای_براندازی که در فضای مجازی درحال بازنشر میباشد.
دقیقا مثل زمانیکه قبل از سرنگونی صدام حسین این اتفاق برای کشور #عراق افتاد.
@rp_fan
1 19 6 hours ago

@fubynaz

fubynaz
طراحی اولیه پولهای کشور در #فردای_براندازی که در فضای مجازی درحال بازنشر میباشد.
دقیقا مثل زمانیکه قبل از سرنگونی صدام حسین این اتفاق برای کشور #عراق افتاد.
@rp_fan
1 19 6 hours ago

@fubynaz

fubynaz
طراحی اولیه پولهای کشور در #فردای_براندازی که در فضای مجازی درحال بازنشر میباشد.
دقیقا مثل زمانیکه قبل از سرنگونی صدام حسین این اتفاق برای کشور #عراق افتاد.
@rp_fan
2 18 6 hours ago

@fubynaz

fubynaz
طراحی اولیه پولهای کشور در #فردای_براندازی که در فضای مجازی درحال بازنشر میباشد.
دقیقا مثل زمانیکه قبل از سرنگونی صدام حسین این اتفاق برای کشور #عراق افتاد.
@rp_fan
4 13 6 hours ago

@saadatniashirin

saadatniashirin
🔻 واشنگتن‌تایمز: «مقام‌های ایرانی آمریکا را شیطان می‌خوانند اما به مردم ایران نمی‌گویند که فرزندان خودشان در آمریکا زندگی می‌کنند!» 🔸اینفوگرافی#ایران #فردای_براندازی #تظاهرات_سراسری #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #ایران_را_پس_میگیریم #قیام_ایران #آزادی #شهریور #متحد_شویم
0 20 7 hours ago

@batoolasady28

batoolasady28
بسیاری از شکست‌های زندگی
برای کسانی اتفاق می‌افتد
که در هنگام تسلیم شدن
نمی‌دانستند چقدر
به موفقیت نزدیک هستند.

توماس #ادیسون ۱۸ اکتبر، سالروز درگذشت ادیسون
v#ایران #فردای_براندازی #تظاهرات_سراسری #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #ایران_را_پس_میگیریم #قیام_ایران #آزادی #شهریور #متحد_شویم
0 5 10 hours ago

@batoolasady28

batoolasady28
🔻 واشنگتن‌تایمز: «مقام‌های ایرانی آمریکا را شیطان می‌خوانند اما به مردم ایران نمی‌گویند که فرزندان خودشان در آمریکا زندگی می‌کنند!» 🔸اینفوگرافی#ایران #فردای_براندازی #تظاهرات_سراسری #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #ایران_را_پس_میگیریم #قیام_ایران #آزادی #شهریور #متحد_شویم
0 7 10 hours ago

@batoolasady28

batoolasady28
⭕️❇️ یه اتوبوس که مسافرينش همه از مسئولین رده بالا بودند چپ کرد!
وقتی پلیس رسید دید یه کشاورز سادەدل همشونو خاک كرده!!!!😳😐
وقتى ازش پرسیدن كه مطمئنی همشون
مرده بودن يا نه؟!؟
گفت: والا بعضیاشون میگفتن كه زنده هستن، ولی کی ‌حرف مسئولینو باور میکنه؟!!!!
#ترانه#عظما#دولت#ایران#سرگرمی#تهران#خنده#شادی#طنز #براندازم #فردای_براندازی #تظاهرات_سراسری #مرگ_بر_خامنه_ای #مرگ_بر_دیکتاتور #مرگ_بر_اصل_ولایت_فقیه #ایران_را_پس_میگیریم #قیام_ایران #آزادی #شهریور #متحد_شویم #ارسالی
3 18 12 hours ago