Loading...
Search result for #amir_gym

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
ورق بزنيد
.
قفسه دستگاه پروانه شيب منفى
.
نحوه انجام حركت به اين گونه است كه👈دستگیره های عمودی را در دست گرفته و در اين حالت آرنج ها بايد کمی خمیده باشند
.
ابتدا دقت داشته باشيد كه در اين مدل حركت بدن بايد به سمت جلو مايل شود و در حالى كه كمر كاملاً صاف است زاويه ى ٤٥ درجه شكل بگيرد(ويدئو را با دقت مشاهده كنيد)
.
دستگیره ها را با فشار به سمت هم حرکت دهید تا زمانى كه روبروى صورت با هم تماس پیدا کنند(آرنج ها صاف باشد)
.
در ادامه دست ها به طرف عقب و به وضعیت شروع بازگردانده شود
.
در اين مدل حركت فشار بر روى سر ترقوه اى عضله سينه اى بزرگ تشديد مى شود و در نتيجه باعث شكاف و عميق كردن خط موجود بين عضله سينه مى شود
.
.
قفسه دستگاه پروانه سى(فلاى سى)
.
نحوه انجام حركت به اين گونه است كه👈دستگیره های عمودی را در دست گرفته و در اين حالت آرنج ها بايد کمی خمیده باشند
.
ابتدا به شكلى كه در فيلم مشاهده مى كنيد به صندلى تكيه دهيد
.
دستگیره ها را با فشار به سمت هم حرکت دهید تا زمانى كه روبروى زير سينه با هم تماس پیدا کنند(آرنج ها صاف باشد)
.
در ادامه دست ها به طرف عقب و به وضعیت شروع بازگردانده شود
.
در اين مدل حركت فشار بر روى بخش پايين سينه(زير سينه)معطوف مى شود
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
2 114 18 hours ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
زير شكم نشسته با دستگاه پشت پا
.
فشار اصلى اين حركت بر روى بخش تحتانى عضله راست شكمى(زير شكم)وارد مى شود
.
همچنين بخش فوقانى عضله راست شكمى(بالاى شكم)،عضله مورب داخلى و خارجى و عضله راست رانى را نيز مى توان عضلات درگير ناميد
.
اين حركت براى افراد حرفه اى توصيه مى شود
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
4 130 3 days ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
💎🔜🥇
.
#amir_gym .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack
7 161 5 days ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
قفسه بالا سينه سيمكش
.
هنگام انجام اين حركت توجه داشته باشيد كه👈آرنج‌ها را حتماً ثابت نگه داريد
.
همچنين هنگام پایین آوردن دستها عضلات سینه ای تحت کشش بیشتری قرار می گیرند و مراقب باشيد كه کشش بیش از حد می تواند موجب آسیب عضله و مفصل شانه شود
.
بنابراین مرحله آخر پایین آوردن زمانی است که دستها با سينه هم سطح مى شوند
.
*زاویه شیب نیمکت شیبدار تعیین کننده ی مسیر حرکت است،هر چه پشتی بالاتر برده شود زاویه شیب افزایش می یابد و تمرکز به شکل فزاینده ای به بخش بالایی عضله سینه ای منتقل می شود
.
بهترین عملکرد بخش بالایی عضله سینه ای نيز زمانی خواهد بود که شیب نیمکت تقریباً سی تا ۴۵درجه نسبت به سطح زمین باشد
.
👇عضلات درگير👇
.
اصلى : بخش بالايى عضله سينه اى بزرگ
.
كمكى : دلتوئيد قدامى
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
1 120 2 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️پيرو پست قبلى✔️
.
نشر جانب دمبل نصف از پايين
.
توضيحات به طور كامل در پست قبل داده شد
.
اين حركت باعث مى شود مفصل سرشانه از مفصل بازو تفكيك شود
.
دامنه ى حركت ٤٥ درجه
.
حتماً امتحان كنيد
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام
4 125 2 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
نشر جانب دمبل
.
👈هدف اصلی از اين تمرین پهن کردن شانه ها است
.
نحوه ى انجام حركت به اين گونه است كه👈با استفاده از مفصل شانه،دمبل ها را به طور همزمان با هم به آرامی به سمت بالا هدایت کرده و آنها را تا شانه ها( زاويه ٩٠درجه ) بالا بیاورید
.
*دقت داشته باشید که در تمام طول حرکت مفصل آرنج هر دو دست شما اندکی زاویه داشته باشند(دست ها به هيچ وجه كاملاً صاف نباشند)*
.
پس از پایان یافتن قسمت مثبت حرکت، مکث کوتاهی در بالاترین نقطه داشته باشيد و دمبل ها را به آرامی به سمت پائین هدایت کنید
.
توجه داشته باشيد👈قسمت منفی حرکت برای رشدعضلات از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است
.
پس لطفاً👈از سرعت دادن به دمبل ها در حین بالا رفتن و یا پائین آمدن خودداری کنید
.
*با تمركز و به آرامى*
.
👇عضلات درگير👇
.
اصلی : دلتوئید جانبی
.
کمکی : دلتوئید قدامی،دلتوئید خلفی،ذوزنقه اى،
فوق خاری
.
👈زمانی که دمبل ها از پهلو بالا بيايد و موازی با سطح زمین(٩٠درجه) نگه داشته شوند عضله دلتوئید جانبی بیشترین تنش را متحمل می شود
.
همچنين اگر دمبل ها از جلو به بالا حرکت داده شود عضله دلتوئید قدامی نیز در حرکت مشارکت دارد
.
و زمانی که دمبل ها از پشت بدن بالا آورده شوند عضله دلتوئید خلفی نیز در حرکت شركت مى كند
.
**اجرای اين تمرین به حالت نشسته نيز نسبت به ایستاده وضعیت محدودتری را در حرکت ایجاد می کند و موجب می شود تا حالت ضربه زدن دمبل به بالا به حداقل برسد و بيشترين فشار را به شما وارد كند**
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام
3 123 2 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️
.
بعضى وقت ها به اعتقاد من لازمه كه بدن به چالش كشيده بشه و با ساده ترين حركات بتونيم سطح آمادگى بدنمون بسنجيم
.
صفحه جفت دست چرخشى معكوس روى ميز شيب دار
.
به شكلى كه مشاهده مى كنيد به سمت سينه روى ميز با زاويه ٤٥ درجه دراز بكشيد
.
صفحه ها را با دو دست گرفته و همزمان ابتدا به سمت جلو بالا بياوريد و بعد دو دست به سمت عقب باز شود
.
به شكلى كه در فيلم مشاهده مى كنيد به حالت اول برگرديد
.
توجه داشته باشيد كه در طول مسير حركت آرنج كمى خم باشد تا از آسيب مفصل در امان باشيد
.
اين حركت علاوه بر فشار روى عضله دلتوئيد قدامى به دليل دمر خوابيدن روى ميز فشار قابل توجهى بر عضلات خلفى و ذوزنقه اى وارد كرده و همچنين دلتوئيد جانبى نيز درگير مى شود.
.
حتماً امتحان كنيد👈به صورت صحيح
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
5 105 2 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
فيله كمر
.
یکی از ورزش های مفیدى كه می تواند در هنگام اجرای اشتباه آن باعث آسيب دیدگی شما شود اجرای حركت فیله کمر است و همچنين درست زدن اين حركت می تواند به خوبی عضله های کمر و پهلو و حتی شکم شما را تقویت کند
.
نحوه ى انجام حركت👈توجه داشته باشيد كه بالاتنه باید در یک مسیر قوسی حدود نود درجه به بالا و پایین حرکت کند
.
***از بالا بردن بیش از حد بالاتنه اجتناب کنید ***
.
وضعیت دست ها👈دست ها می تواند پشت کمر قلاب شوند و یا روی سینه جمع شوند
.
برای افزایش مقاومت می توان یک صفحه را روی سینه نگه داشت
.
همچنين بدانيد كه👈عضلات راست کننده ستون مهره ها برای ثبات و صاف نگه داشتن ستون مهره ها به کار گرفته می شوند در حالیکه عضلات سرینی و پشت ران موجب باز شدن مفصل ران در طی حرکت می شوند
.
👇عضلات درگیر👇
.
اصلی : راست کننده های ستون مهره ها
.
کمکی : پشتی بزرگ سرینی( باسن )،پشت ران
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#fitnessmodel#physique#fitness#ifbb#champion#npc#model#healthy#workhard#modeling#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_
5 117 2 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
جلو بازو دمبل تك تك
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
4 132 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
سرشانه فلاى برعكس(فلاى بك)
.
بيشتر بدانيد👈دستگاه فلای برخلاف ديگر دستگاه هاى سيمكش مقاومت یکسانی در سرتاسر حرکت ایجاد می‌کند
.
همچنین چندین تکنیک برای گرفتن دست ها باعث مى شود مسیر و دامنه حرکتی متفاوتى برای تفکیک عضله دلتوئید خلفی شما وجود داشته باشد
.
مدل های مختلف دستگیره(یک جفت افقی و یک جفت عمودی)
.
گرفتن دستگیره های افقی بهترین روش برای تفکیک عضله دلتوئید خلفی می باشد زیرا در این حالت شانه به داخل می چرخد
.
استفاده از دستگیره های عمودی در حالت طبیعی باعث درگیری عضله دلتوئید جانبی می‌شود زیرا که چرخش شانه به سمت بیرون است
.
نحوه ى انجام حركت👈رو به دستگاه بایستید به صورتی که قفسه سینه شما به تکیه گاه صندلی بچسبد
.
دستگیره ها را مستقیماً در جلوی بدن خود بگیرید به صورتی که بازوها در سطح شانه باز شود
.
دستگیره ها را تا جایی که ممکن است به عقب بکشید
.
و سپس به نقطه آغازین برگردانید تا مستقیم جلوی شما قرار گیرد
.
👇عضلات درگیر👇
.
اصلی: دلتوئید خلفی
.
كمكى : عضله ذوزنقه ای٬ عضله لوزی بزرگ٬ دلتوئید جانبی٬ تحت خاری٬ گرد کوچک
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
6 124 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️
.
تمرينات حرفه اى با صفحه
.
شما مى توانيد با يك صفحه بيشترين فشار را بر روى عضلات خود وارد كنيد
.
چندين حركت متنوع در اين كليپ در اختيار شما عزيزان قرار گرفته و در كليپ هاى آتى مابقى تمرينات با صفحه نيز در اختيار شما قرار خواهد گرفت
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
5 126 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
پرس پا دستگاه
leg press
.
حركت پرس پا
از مهم ترین حرکات بدنسازی و فیتنس در ناحیه
پایین تنه است
.
این حرکت مخصوص عضله چهار سر ران است و همچنین بر روی عضلات همسترینگ و
ساق و گلوتئوس نیز به خوبی تاثیر میگذارد
.
نحوه انجام حرکت پرس پا به اين گونه است كه 👈بر روى
دستگاه پرس پا بنشینید و در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز است آنها را روی سکوی دستگاه بگذارید وزنه را به ارامی پایین بیاورید تا اینکه زانوها به اندازه نود درجه خم شوند
.
**توجه داشته باشيد كه باسن از روى صندلى به هيچ وجه جدا نشود**
.
#legpress#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشی .
#fitnesslife#bodybuilding#fitness#physique#education#6pack#ifbb#gym#amir#soccer#healthy#workhard
#تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
0 125 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
سرشانه دمبل از روبرو تك تك
.
نحوه انجام حرکت به اين گونه است كه👈 یک جفت دمبل را در اختيار بگيريد
.
یک دمبل را به سمت جلو و تا سطح شانه بالا ببرید، آرنج خود را صاف نگهدارید،وزنه را دوباره به حالت شروع برگردانید و این کار را با دمبل دیگر تکرار کنید
.
👇عضلات درگیر👇
.
اصلی : دلتوئید قدامی
.
کمکی : قسمت بالای عضله سینه ای و ذوزنقه ای
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشی .
#fitnesslife#model#bodybuilding#6pack#fitness#physique#ifbb#npc#gym#champion#healthy#workhard #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام
2 133 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
ركاب پشت دمبل
.
حركتى كارآمد براى تقويت كل عضلات پشت
.
حتماً امتحان كنيد
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشی .
#champion#workhard#healthy#npc#ifbb#physique#fitness#gym#amir#bodybuilding#fitnesslife #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام
6 122 3 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
فيله هالتر خم
.
نحوه انجام حركت به اين گونه است كه👈هالتر را با دستان کشیده بگیرید، پاها کاملاً راست و عمود باشند
.
زانو را تا نزدیک 90 درجه خم کرده(در اين حين باسن خود را به عقب هل دهيد) ، از کمر به جلو خم شوید و وزنه را به پایین ببرید
.
پیش از رسیدن وزنه به زمین توقف کرده،کمر را صاف کنید و به حالت شروع بازگردید
.
افراد مبتدى لطفاً اين حركت را انجام ندهند✖️
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشی .
#fitnesslife#6pack#bodybuilding#champion#physique#fitness#gym #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام
0 122 4 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️پيرو پست قبلى✔️
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
1 116 4 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
جلو بازو تك دمبل ميز لارى
.
👈يك حرکت تک مفصلی بسیار خوب جهت قوی کردن محل انفصال (جدا شدنِ) ساعدها و عضله ی دوسر بازویی است
.
انجام این تمرین با دمبل برای ورزشکارانی که به دلیل مشکلات مفصل بازو نمی توانند هالتر را در دست بگیرند مناسب است
.
همچنين کشش کامل بازوها حین برگرداندن دمبل به حالت اولیه به گونه ای که ساعدها در جهت حفظ انقباض عضله، به دوسر بازویی کمک نکنند نیز حائز اهمیت است
.
نوع حرکت : قدرتی
.
👇عضلات درگير👇
.
اصلی : دوسر بازویی
.
کمکی : بازویی قدامى ، ساعد
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
2 107 4 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️پيرو پست قبلى✔️
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
0 100 4 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
قفسه دستگاه پروانه
.
نحوه انجام حركت به اين گونه است كه👈 دستگیره های عمودی را در دست گرفته و در اين حالت آرنج ها بايد کمی خمیده باشند
.
دستگیره ها را با فشار به سمت هم حرکت دهید تا زمانى كه در جلوی سینه با هم تماس پیدا کنند(آرنج ها صاف باشد)
.
همچنين دقت داشته باشيد كه سينه كاملاً جلو و زاويه كمر صاف باشد
.
در ادامه دست ها به طرف عقب و به وضعیت شروع بازگردانده شود
.
👇عضلات درگير👇
.
اصلی : سینه ای بزرگ
.
کمکی : دلتوئید قدامی
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
1 110 4 weeks ago

@amir.jafari.physique

amir.jafari.physique
✔️پيرو پست قبلى✔️
.
✔️ورق بزنيد✔️
.
#amir_gym ..
..
◾️امير جعفرى
.
◾️مربى رسمى فدراسيون
.
◾️جهت اماده سازى براى مسابقات
كاهش و افزايش وزن
از طريق تلگرام در ارتباط باشيد
.
✖️بدون دارو✖️
.
#آموزشى .
#fitnesslife#bodybuilding#education#physique#ifbb#champion#npc#healthy#workhard#gym#modeling#6pack #تغذيه#عضلات_شكم#ايران#فيتنس#ورزش#بدنسازى#فوتبال#كات#آموزش_بدنسازى#رژيم_غذايى#كاهش_وزن#سيكس_پك#تناسب_اندام @amir_gym_fitness
1 92 4 weeks ago