Loading...
Search result for #kashmariha

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
ضمن تبريك پذيرش قبول شدگان درآزمون
#کارشناسی_ارشد دانشگاه آزاداسلامي واحد كاشمر
به اطلاع ميرساند از تاريخ ۹۷/۰۶/۳۱تا۹۷/۰۷/۰۱
(طبق برنامه زمانبندی اعلام شده سازمان) پذيراي ثبت نام شما هستيم.
تلفن:
۰۵۱۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱۵۵۲۵۰۵۱۱
✍️✍️✍️
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
05155250501 تا 7
www.iaukashmar.ac.ir
اینستاگرام :
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
0 41 Yesterday

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
مهلت ثبت‌نام و ویرایش رشته‌محل‌ها یا اضافه کردن سایر گروه‌های آزمایشی دوره‌های کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تا ساعت 24 روز شنبه 31 شهریور تمدید شد.

همچنین با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام، ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم برای داوطلبانی که در دوره‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کرده‌اند، فعال شده و تا ساعت 24 یکشنبه 1 مهر ادامه خواهد داشت. این ویرایش شامل همه دوره‌های کارشناسی و کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته است.

ویرایش اطلاعات فردی، نوع دیپلم و معدل دیپلم داوطلبان فقط یک نوبت امکان‌پذیر است و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام واصل شود ترتیب اثر داده نمی‌شود.
✍️✍️✍️
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن
#تمدید #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۱
www.iaukashmar.ac.ir
اینستاگرام :
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau کارشناسی پیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
روانشناسي
20706
حقوق
20803
مهندسی عمران
40401
معماري
60202
مهندسی مكانيك
40675
مهندسی كامپيوتر
41054
مهندسی علوم دامی
50148
کارشناسی ناپیوسته
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته
آموزش ابتدائي
20627
مهندسی اجرایی عمران
70402
معماري
60206
تربيت دبيرتربيت بدني و علوم ورزشی
21413
مهندسی تکنولوژي نرم افزارکامپيوتر
41013
مهندسی فناوری مکانیک - تاسيسات حرارتي وبرودتي
41414
کاردانی پیوسته
دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید – فنی و حرفه ای- کار و دانش هنرستان
تربیت بدنی
21481
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
40428
تاسیسات - تهویه مطبوع
40628
نرم افزارکامپیوتر
41052

کاردانی ناپیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
20571
کاردانی علوم ورزشی
21480
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
40423
کاردان فنی عمران
40553
کاردان فنی تاسیسات تهویه وتبرید
40583
نرم افزارکامپیوتر
41052
کاردان فنی شهرسازی
60325
4 38 Yesterday

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن
#تمدید #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۱
www.iaukashmar.ac.ir
اینستاگرام :
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau کارشناسی پیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
روانشناسي
20706
حقوق
20803
مهندسی عمران
40401
معماري
60202
مهندسی مكانيك
40675
مهندسی كامپيوتر
41054
مهندسی علوم دامی
کارشناسی ناپیوسته
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته
آموزش ابتدائي
20627
مهندسی اجرایی عمران
70402
معماري
60206
تربيت دبيرتربيت بدني و علوم ورزشی
21413
مهندسی تکنولوژي نرم افزارکامپيوتر
41013
مهندسی فناوری مکانیک - تاسيسات حرارتي وبرودتي
41414
کاردانی پیوسته
دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید – فنی و حرفه ای- کار و دانش هنرستان
تربیت بدنی
21481
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
40428
تاسیسات - تهویه مطبوع
40628
نرم افزارکامپیوتر
41052

کاردانی ناپیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
20571
کاردانی علوم ورزشی
21480
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
40423
کاردان فنی عمران
40553
کاردان فنی تاسیسات تهویه وتبرید
40583
نرم افزارکامپیوتر
41052
کاردان فنی شهرسازی
60325
3 41 2 days ago

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن
#شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir
اینستاگرام :
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau کارشناسی پیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
روانشناسي
20706
حقوق
20803
مهندسی عمران
40401
معماري
60202
مهندسی مكانيك
40675
مهندسی كامپيوتر
41054
کارشناسی ناپیوسته
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته یا ناپیوسته
آموزش ابتدائي
20627
مهندسی اجرایی عمران
70402
معماري
60206
تربيت دبيرتربيت بدني و علوم ورزشی
21413
مهندسی تکنولوژي نرم افزارکامپيوتر
41013
مهندسی فناوری مکانیک - تاسيسات حرارتي وبرودتي
41414
کاردانی پیوسته
دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید – فنی و حرفه ای- کار و دانش هنرستان
تربیت بدنی
21481
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان
40428
تاسیسات - تهویه مطبوع
40628
نرم افزارکامپیوتر
41052

کاردانی ناپیوسته
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم
کاردانی آموزش وپرورش ابتدایی
20571
کاردانی علوم ورزشی
21480
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان
40423
کاردان فنی عمران
40553
کاردان فنی تاسیسات تهویه وتبرید
40583
نرم افزارکامپیوتر
41052
کاردان فنی شهرسازی
60325
2 35 3 weeks ago

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز #سنجش_و_پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای از #ویرایش و امکان #انتخاب_رشته در همه #گروه_های_آزمایشی در دوره های کارشناسی و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) #سوابق_تحصیلی برای هر یک #داوطلبان از سه شنبه 6 شهریور خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:
داوطلبان می توانند نسبت به ویرایش #رشته_محل ها اقدام کنند.

همچنین #داوطلبان در صورت تمایل می ­توانند در سایر گروه های آزمایشی نیز ثبت نام کنند و در این حالت برای هر کدام از گروه‌ها، یک حق #ثبت‌_نام دریافت می‌شود ولی برای هر گروه می‌تواند 20 انتخاب داشته باشد.

داوطلبان برای انتخاب رشته از گروه های آزمایشی دیگر می توانند با شناسه کاربری و کلمه عبور ارائه شده از سیستم که با آن ثبت نام کرده اند وارد سامانه شوند، از منو سمت راست گزینه اضافه کردن گروه آزمایشی را انتخاب کرده و سپس گروهی که مورد نظرشان است را انتخاب کنند و از منو سمت راست گزینه تغییر گروه آموزشی را انتخاب کرده و گروه مورد نظرشان را تغییر دهند و از همان منو سمت راست ثبت رشته را انتخاب و اقدام به پرداخت هزینه و سپس انتخاب رشته در گروه جدید کنند.

#سامانه ثبت نام
www.azmoon.org

#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن
#شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir
اینستاگرام :
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
0 44 4 weeks ago

@peashdadh

peashdadh
هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
به گیتی نام خود را جاودان کرد

#۴شهریور روز #کارمند را به همه #کارکنان بویژه #همکاران عزیز #دانشگاه_آزاد_اسلامی در سراسر #کشور و همچنین #واحدکاشمر #تبریک عرض میکنم
🌹🌹🌹🌹🍃
@iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
3 128 4 weeks ago

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
به گیتی نام خود را جاودان کرد

#۴شهریور روز #کارمند بر همگان مبارک باد

#دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir
#اینستاگرام @iaukashmar.ac.ir
#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
0 52 4 weeks ago

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
✅ 🔍خبر مهم
👇 👇👇
🔅فعال شدن امکان اضافه کردن #گروه های #آموزشی جدید 🔅در #ثبت_نام و #انتخاب_رشته های #کارشناسی #بدون_آزمون (سوابق تحصیلی)
🔅از امروز 3 شهریور ✅ امکان ثبت نام و انتخاب رشته 🔅در رشته های بدون آزمون (سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد اسلامی
🔅تا 20 شهریور 🏃برای انتخاب رشته های #دانشگاه_آزاد_اسلامی در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 🏃به وب سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنید.
http://www.azmoon.org/

#شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#اینستاگرام @iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
2 43 4 weeks ago

@abdolahnezhad.reza

abdolahnezhad.reza
❇️با توجه به محدود بودن فرصت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی توصیه می شود منتظر اعلام نتایج با آزمون نباشید و ثبت نام نمایید و بعد از اعلام نتایج مقایسه و انتخاب دانشگاه و رشته کنید. #رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن #شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
3 111 5 weeks ago

@peashdadh

peashdadh
#پزشک گاهی #بیماران را #درمان میکند، اغلب آن را #تسکین میدهد اما همیشه باید به بیماران #آرامش بخشد…
ای آرامش بخشان #روح و #جان و تن، روزتان گرامی باد
🍎🍎🍃🍃🍃
#1شهریور #تولد #ابو_علی_سینا #سلامتی #سلامتی #سالم #بهداشت #درمان #دکتر #روز_پزشک #ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #happy_doctors_day
1 135 5 weeks ago

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
رئیس مرکز سنجش و پذیرش #دانشگاه_آزاد_اسلامی اعلام کرد: مهلت #انتخاب_رشته دوره‌های #با_آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ششم شهریور #تمدید شد.

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اظهار کرد: انتخاب رشته دوره‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از 23 مرداد آغاز شد و تا 30 مرداد ادامه دارد؛ اما به یک‌باره تراکم ثبت انتخاب‌ها از شب گذشته تا صبح امروز افزایش چشم‌گیر داشته است. به همین دلیل مهلت انتخاب رشته را تا ششم شهریور تمدید کردیم.

وی افزود: تاکنون 200 هزار نفر دوره‌های با آزمون دانشگاه آزاد را انتخاب کرده‌اند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۰۰ کدرشته‌محل را انتخاب کنند. انتخاب داوطلبان در این دوره بر مبنای رتبه کنکور سراسری سال ۹۷ است. در این دوره برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه‌ای پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: حدود ۹۶ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی است و تنها چهار درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه بر اساس آزمون است.
#دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#رشته #پرستاری با کد 10401 و کد واحدکاشمر 212
#رشته #خودگردان_پرستاری 10401 و کد واحدکاشمر 785
#سامانه_ثبت_نام www.azmoon.org

#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #iaukashmar #iau
در اینستاگرام با ما باشید
@iaukashmar.ac.ir
0 39 last month

@peashdadh

peashdadh
#28_مرداد ( #19_آگوست)؛ #روز جهانی #عکاسی
در #دنیایی که همه چیز خیلی زود #فراموش می‌شود، #عکس‌ها سندی هستند که با #ثبت یک #لحظه، راوی #تاریخ می‌شوند. لحظه کوتاهی که در #قاب_کوچک #عکاس‌ها ثبت می‌شود، آن‌قدر #قدرتمند است که می‌تواند خشم، #زیبایی، ظلم، #امید و اندوه نهفته در دورن خود را به #چشم‌هایی که نظاره‌گر آن هستند، منتقل کند.
📷🎥🎞️📽️🎬🔭
#کاشمر #ترشیز #کاشمر_سیتی #نیکون #علی 😏😘
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz #nikon #d90photography #d90
6 174 last month

@peashdadh

peashdadh
#پنجشنبه ،
#دخترِ موبلندِ
#هفته است...
آبشارِ موهايش را
كه باز ميكند ،
حواسِ هفته پرت مي شود
بس كه #زيباست ...
بس كه
پريشان است ...
____
آخر هفته ای #زیبا و #قشنگ برای تمام #دوستان خوبم #آرزومندم
#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
5 164 last month

@peashdadh

peashdadh
#جمعه تون #شاد #زندگی #هدیه ای است
که هر #بامداد که بر می خیزیم
#روبان های دور آن را با #عشق باز میکنیم
هدیه #امروزتون #شادی #خوشبختی و یه #دنیا #زیبایی #آرزومندم 🌺🌹💮🌸🥀🌼
#گل
#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
0 157 last month

@peashdadh

peashdadh
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن @iaukashmar.ac.ir

آیا برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی لازم است انتخاب رشته کنیم؟

بله . این مراحل را دنبال کنید ..... 1⃣مراجعه با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی
www.azmoon.org
2⃣ گزینه آبی رنگ "ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت 97 – سوابق تحصیلی" مشاهده می کنید
3⃣ کارت اعتباری جهت ثبت نام و انتخاب رشته بخرید (40 هزار تومان)
4⃣ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت 97 کلیک کنید
5⃣ می توانید 20 اولویت انتخاب رشته کنید (20 رشته محل) 🔴 بدون ثبت نام و انتخاب رشته نمی توانید در رشته های بدون آزمون وارد دانشگاه آزاد اسلامی شوید 🔴 پذیرش داوطلب در رشته محل های انتخابی فقط بر اساس معدل کتبی دیپلم است
👌 در صورت پذیرش در یکی از رشته بدون آزمون، اگر تمایلی به تحصیل در این رشته ها نداشتید مشکلی نیست مثلا برای شرکت در کنکور سال آینده
👌فرصت ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست ندهید. 👌 رشته های متنوع و پرتقاضا 👌اگر می خواهید در مقطع رشته های مقطع کاردانی تحصیل کنید در مرحله 4 فوق الذکر گزینه های زیر انتخاب کنید

برای دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم 4 ساله نظام قدیم ⏹ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی ناپیوسته تمام وقت 97 کلیک کنید
برای دارندگان مدرک دیپلم 3 ساله نظام جدید یا هنرستانی های رشته کاردانش و فنی و حرفه ای
⏹ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی پیوسته تمام وقت 97 کلیک کنید

#شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
0 110 last month

@peashdadh

peashdadh
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن #پرستاری #خودگردان_پرستاری #واحدکاشمر
آیا برای رشته های #باآزمون #دانشگاه_آزاد_اسلامی لازم است انتخاب رشته کنیم؟

بله
این مراحل رادنبال کنید...
1⃣مراجعه به سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.azmoon.org
2⃣انتخاب گزینه آبی رنگ " #انتخاب_رشته آزمون #سراسری سال97 "
3⃣خریدکارت اعتباری جهت ثبت نام و انتخاب رشته(33 هزار تومان)
4⃣ گزینه ثبت نام وانتخاب رشته آزمون سراسری سال97 کلیک کنید
5⃣ می توانید 100 اولویت انتخاب رشته کنید (100 رشته محل) 🔴 بدون انتخاب رشته نمی توانید در رشته های با آزمون وارد دانشگاه آزاد اسلامی شوید 🔴 پذیرش #داوطلب در رشته محل های انتخابی فقط بر اساس رتبه کشوری (بدون سهمیه) در زیر گروه است
👌 در صورت پذیرش در یکی از رشته با آزمون، اگر تمایلی به تحصیل در این رشته ها نداشتید مشکلی نیست مثلا برای شرکت در کنکور سال آینده
👌فرصت ثبت نام و انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست ندهید. 👌 رشته های متنوع و پرتقاضا

تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
0 112 last month

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن
آیا برای رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی لازم است انتخاب رشته کنیم؟

بله . این مراحل را دنبال کنید ..... 1⃣مراجعه با سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی
www.azmoon.org
2⃣ گزینه آبی رنگ "ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت 97 – سوابق تحصیلی" مشاهده می کنید
3⃣ کارت اعتباری جهت ثبت نام و انتخاب رشته بخرید (40 هزار تومان)
4⃣ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی تمام وقت 97 کلیک کنید
5⃣ می توانید 20 اولویت انتخاب رشته کنید (20 رشته محل) 🔴 بدون ثبت نام و انتخاب رشته نمی توانید در رشته های بدون آزمون وارد دانشگاه آزاد اسلامی شوید 🔴 پذیرش داوطلب در رشته محل های انتخابی فقط بر اساس معدل کتبی دیپلم است
👌 در صورت پذیرش در یکی از رشته بدون آزمون، اگر تمایلی به تحصیل در این رشته ها نداشتید مشکلی نیست مثلا برای شرکت در کنکور سال آینده
👌فرصت ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست ندهید. 👌 رشته های متنوع و پرتقاضا 👌اگر می خواهید در مقطع رشته های مقطع کاردانی تحصیل کنید در مرحله 4 فوق الذکر گزینه های زیر انتخاب کنید

برای دارندگان مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم 4 ساله نظام قدیم ⏹ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی ناپیوسته تمام وقت 97 کلیک کنید
برای دارندگان مدرک دیپلم 3 ساله نظام جدید یا هنرستانی های رشته کاردانش و فنی و حرفه ای
⏹ گزینه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کاردانی پیوسته تمام وقت 97 کلیک کنید

#شروع #ثبت_نام و #پذیرش #دانشجو #بدون_آزمون در مقاطع #کاردانی و #کارشناسی #دانشگاه_آزاد_اسلامی #واحدکاشمر تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#اینستاگرام @iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر
#kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
0 36 last month

@iaukashmar.ac.ir

iaukashmar.ac.ir
#رویایت_را_آزاد_انتخاب_کن #پرستاری #خودگردان_پرستاری #واحدکاشمر
آیا برای رشته های #باآزمون #دانشگاه_آزاد_اسلامی لازم است انتخاب رشته کنیم؟

بله
این مراحل رادنبال کنید...
1⃣مراجعه به سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.azmoon.org
2⃣انتخاب گزینه آبی رنگ " #انتخاب_رشته آزمون #سراسری سال97 "
3⃣خریدکارت اعتباری جهت ثبت نام و انتخاب رشته(33 هزار تومان)
4⃣ گزینه ثبت نام وانتخاب رشته آزمون سراسری سال97 کلیک کنید
5⃣ می توانید 100 اولویت انتخاب رشته کنید (100 رشته محل) 🔴 بدون انتخاب رشته نمی توانید در رشته های با آزمون وارد دانشگاه آزاد اسلامی شوید 🔴 پذیرش #داوطلب در رشته محل های انتخابی فقط بر اساس رتبه کشوری (بدون سهمیه) در زیر گروه است
👌 در صورت پذیرش در یکی از رشته با آزمون، اگر تمایلی به تحصیل در این رشته ها نداشتید مشکلی نیست مثلا برای شرکت در کنکور سال آینده
👌فرصت ثبت نام و انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را از دست ندهید. 👌 رشته های متنوع و پرتقاضا

تلفن:
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۱۴
۰۵۱_۵۵۲۵۰۵۳۴
www.iaukashmar.ac.ir

#ترشیز #کاشمر #کاشمر_سیتی #kashmar #kashmar_city #kashmariha #torshiz
0 29 last month