Loading...
Search result for #mahd_benita
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
September 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
3 22
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
September 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 18
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
September 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 24
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
September 2017
mahd_benita عزیزان ما امروز یک جشن دیگه رو با فسقلیا تجربه کردیم که حسابی به هممون خوش گذشت جای همگی خالی 😊😊 #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 20
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 22
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
7 51
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 30
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita 😋 ما امروز به مناسبت روز خبر نگار و روز جهانی گربه کلی کار و فعالیت انجام دادیم و همونطور که در جریان هستید هفته گذشته واحد کار پرندگان رو داشتیم و امروز فسقلیا در همین مورد به یک جمع بندی رسیدند و گزارشی هم تهیه کردند ،امروز همچنین روز جهانی مردم بومی بود که در همین مورد هم گفت و گویی انجام دادیم.#مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
0 29
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita گزارش فعالیت های امروز نازدونه ها: گفت وگو در مورد پرنده ها نقاشی پرنده حفظ شعر طوطی خوندن دو تا کتاب قصه بازی ودرپایان تماشای کارتون#مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
1 25
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
4 41
mahd_benita

@mahd_benita

مهد كودك و پيش دبستاني بنيتا
August 2017
mahd_benita جشن چله تابستان در بنيتا #مهدكودك#مهدكودك#البرز#كرج#عظيميه#بازي#شادي#خلاقيت#جشن#ضيافت#خنده#سلامت#كاردستي#قصه#شعر#نمايش#هوش#نقاشي#چرتكه#گردش#سفالگري#مشاهده#ورزش#زبان#mahd_benita
2 27