சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நடந்துக் கொள்!!
@thewoundedcreature
.
.
.
.
நமது youtube பக்கம் சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கு பின்தொடரவும் @arachamaavu
.
catch the link in bio
.
இது போன்ற யதார்த பதிவுகளுக்கு follow @thewoundedcreature

அப்பறம் அந்த "turn on post notifications " மறந்துடாதீங்க @thewoundedcreature
.
.
.
எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
.
மனிதம் வாழட்டும்! ஒன்று படுவோம்!
.
.
#thewoundedcreature #arachamaavu
5 255 May 2020
இதன் வாழ்க்கை! உனக்காக வாழ் பிறருக்காக வாழாதே!@thewoundedcreature
.
.
நமது youtube பக்கம் சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கு பின்தொடரவும் @arachamaavu
.
youtube காணொளியை பார்க்க bioவில் உள்ள linkக்கு செல்லலாம்
.
இது போன்ற யதார்த பதிவுகளுக்கு follow @thewoundedcreature

அப்பறம் அந்த "turn on post notifications " மறந்துடாதீங்க @thewoundedcreature
.
.
.
எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
.
மனிதம் வாழட்டும்! ஒன்று படுவோம்!
.
.
#thewoundedcreature #arachamaavu .
.
.
.
#tamilquotespage
#instatamil
#madurai
#chennaiquotes
#tamilkavithaigal
#sinthanaivathi
13 351 last month
முடிந்தவர் முடியாதவருக்கு உதவிடுவீர் @thewoundedcreature
.
.
.
.
நமது youtube பக்கம் சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கு பின்தொடரவும் @arachamaavu
.
youtube காணொளியை பார்க்க the bioவில் உள்ள linkக்கு சில்ல
.
இது போன்ற யதார்த பதிவுகளுக்கு follow @thewoundedcreature

அப்பறம் அந்த "turn on post notifications " மறந்துடாதீங்க @thewoundedcreature
.
.
.
எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
.
மனிதம் வாழட்டும்! ஒன்று படுவோம்!
.
.
#thewoundedcreature #arachamaavu
3 274 June 2020
சுகத்தை தெடி தேடி உடல்நலம் கெட்டுக் கொண்டிருக்கிறது!!@thewoundedcreature
.
.
நமது youtube பக்கம் சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கு பின்தொடரவும் @arachamaavu
.
youtube காணொளியை பார்க்க bioவில் உள்ள linkக்கு செல்லலாம்
.
இது போன்ற யதார்த பதிவுகளுக்கு follow @thewoundedcreature

அப்பறம் அந்த "turn on post notifications " மறந்துடாதீங்க @thewoundedcreature
.
.
.
எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
.
மனிதம் வாழட்டும்! ஒன்று படுவோம்!
.
.
#thewoundedcreature #arachamaavu
2 269 last month
தமக்கு பிடித்தபடி வாழ்பவர்களை விட நம்மை பிடித்ததுடன் (ஒட்டிக்கொண்டதுடன்) வாழ்பவர்களே அதிகம்!
@thewoundedcreature
.
.
நமது youtube பக்கம் சம்பந்தமான பதிவுகளுக்கு பின்தொடரவும் @arachamaavu
.
youtube காணொளியை பார்க்க bioவில் உள்ள linkக்கு செல்லலாம்
.
இது போன்ற யதார்த பதிவுகளுக்கு follow @thewoundedcreature

அப்பறம் அந்த "turn on post notifications " மறந்துடாதீங்க @thewoundedcreature
.
.
.
எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே!
.
மனிதம் வாழட்டும்! ஒன்று படுவோம்!
.
.
#thewoundedcreature #arachamaavu .
.
.
.
#tamilquotes💕
#tamilkavidhai
#sinthanaivathi
#ennampolvazhkai
#kavidhai
#thoughts
5 252 last month